Beslut om Blentarpsgården - planering inför flytt

Blentarpsgården, entré

Blentarpsgården

Onsdag den 25 september 2019 fattade kommunfullmäktige beslut om stängning av Blentarpsgårdens särskilda boende.

Vård- och omsorgsförvaltningen har i uppdrag att utföra de åtgärder som krävs för att beslutet verkställs på ett så bra sätt som möjligt. Förvaltningen har respekt för den eventuella oro som förändringen medför men har förhoppningen att med god planering och introduktion genomföra flytten på bästa sätt.

Arbetet pågår nu för fullt med att hålla informationsmöten och enskilda samtal med personal, kunder och anhöriga. Samtlig personal som är verksam på Blentarpsgården kommer erbjudas arbete inom någon av Sjöbo kommuns vård- och omsorgsverksamheter.

Alla kunder på Blentarpsgården kommer att erbjudas plats på någon utav Sjöbo kommuns andra särskilda boenden. Det pågår ett intensivt arbete med att planera för att flytten till det nya boendet ska ske på bästa möjliga sätt. Flytt och flyttkostnader ombesörjer vård- och omsorgsförvaltningen.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 9 oktober 2019