Dialogprojekt kan sätta ljus på Sjöbo Ora

Vårens dialogprojekt är underlag till utredningen om det rörliga friluftslivet.

 Sjöbo kommun tog 2019-01-01 över drift- och underhåll av Orebackens camping. Kommunstyrelsen gav stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att arbeta fram en ny detaljplan för Orebackens camping och samtidigt göra en utredning om det rörliga friluftslivet i Sjöbo Ora. För att ta reda på vad besökare gör när de besöker Sjöbo Ora och vad de skulle vilja göra startades ett dialogprojekt i samarbete mellan tekniska förvaltningen tillsammans med stadsbyggnadsförvaltningen.

Dialogprojektet har fokuserat på att få en dialog med alla åldrar men störst fokus har legat på att prata med barn och ungdomar. Tjänstepersoner har träffat Tofta förskola och årskurs 7 på Färsingaskolan på plats i Oran. Sandbäcksskolans årskurs 4 har pratat om Oran och skickat in sina tankar och idéer. Ungdomsrådet har svarat på enkät och tyckt till.

I samarbete med Friluftsfrämjandet och stiftelsen Mountainbike i Skåne bjöd Sjöbo kommun besökare på grillad korv och ställde frågor om Sjöbo Ora i samband med invigningen av mountainbikelederna i Oran den 7 maj. Tjänstepersoner har också besökt Kärnan i mitten av maj för att prata med den äldre generationen kommuninvånare.

Så här tycker de som vistas i Oran om Oran

De flesta som besöker Oran promenerar tillsammans med familjen eller utöver aktiviteter med hund eller häst.
En del springer/joggar eller cyklar.

Majoriteten av de som tar sig till Oran åker bil eller går dit. Oftast tar man sig intill Oran via Campingen.  Andra ingångar via grusplanen vid Friluftsfrämjandets stuga eller nedfarten under väg 11 till skidbacken.

Nära och tillgängligt med varierande aktiviteter är det som gör Oran attraktivt. Entrén till Oran ligger inte mer än 1 km från Sjöbo busstation. De olika slingornas längd och att en del är belysta upplevs också som mycket positivt.

Många upplever att det är skräpigt idag. Upplevelsen är att det inte finns tillräckligt med papperskorgar. Underlaget på slingorna kunde varit bättre och man ser gärna fler belysta slingor i framtiden. En del saknar toaletter och vindskydd och en del upplever problem att ridning sker på samma platser som man går/springer.

Vad kan bli bättre?

Fler papperskorgar/soptunnor, fler belysta motionsspår, vindskydd, toaletter, bättre informationsskyltar och fler grillplatser är en del av förslagen som kommit in.

Annat som önskas är fler bord och bänkar, naturlekplats, utegym, upprustad lekplats, hinderbana, kiosk, fler MTB-slingor, naturparkour, ridslingor och en trappa från entrén till badet.

Finns också önskemål om en planskild korsning över väg 11 vid Anklam samt att slingorna förlängs ut till Anklam vilket öppnar för att kunna åka kollektivt.

Vad händer nu?

- De förslag som kommit in via dialogprojektet har tagits med i det pågående arbetet med Friluftslivsutredningen för Sjöbo Ora, säger Marie Rosdahl, planarkitekt på Sjöbo kommun. Utredningen har resulterat i förslag på både långsiktiga och kortsiktiga åtgärder i Oran-området.

De föreslagna åtgärderna har dock inte kostnadsberäknats än, eller blivit inlagda i budgeten. Sjöbo kommun kan därför inte i dagsläget ange vilka åtgärder som kommer att genomföras, eller när i tid som detta kan förväntas ske. Arbetet med utredningen är snart klart, och den förväntas vara färdigställd till december månad 2019.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 22 oktober 2019