Sjöbo är en av landets effektivaste kommun inom äldreomsorg

Bild

Sjöbo kommun hamnar på plats åtta i Svenskt näringslivs ranking på kostnadseffektivitet och kvalitet inom äldreomsorgen baserat på åren 2015-2017. Det är första gången som Svenskt Näringsliv mäter kommuners effektivitet. Syftet är att se var det finns potential att spara skattepengar genom att effektivisera verksamheterna.

Vård och omsorg är en stor förvaltning och använder en stor del av Sjöbo kommuns totala resurser. Det gör Svenskt näringslivs analys extra välkommet, tycker Eva Gustafsson, förvaltningschef på vård- och omsorgsförvaltningen.
- Att kommunen hamnar högt i rankingen känns naturligtvis jätteroligt och är ett kvitto på att vi bedriver god verksamhet och samtidigt hushåller med skattemedel. Det är viktigt att våra kunder är nöjda med insatserna, parallellt med att vi har en budget i balans.

Detta gör kommuner effektiva
Rapporten visar att lägre kommunalskatt och ökad konkurrensutsättning är två viktiga faktorer.
– Man kan inte dra slutsatsen att sänkta skatter gör kommuner mer effektiva, det kanske snarare är så att vissa kommuner har råd att sänka skatten för att de redan är väldigt kostnadseffektiva. Eller att kommunerna tvingas bli mer effektiva när skatten sänks. Men det kan också vara andra faktorer bakom resultaten, förklarar Emelie Värja, forskningsansvarig på Kommuninvest.

Rapportens slutsats
Det finns en effektiviseringspotential inom äldreomsorgen i hela landet på mellan sex och tio procent, motsvarande ungefär tio miljarder kronor. Men var effektiviseringen kan ske, är det, enligt rapportförfattarna, svårt att peka på.

”Tack till alla medarbetare”
- Jag vill rikta ett stort tack till alla medarbetare. Det är många som arbetar med stort ansvar och engagemang för våra kunder och det är deras arbete som har gett resultaten vi ser idag, avslutar Eva.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 2 december 2019