Landets bästa innovation kan finnas i Sjöbo

Bild

Kristina Petersson, skolchef på Sjöbo utbildningscentrum

”Möjligheternas dag” som arrangeras av Sjöbo utbildningscentrum är final i ”Årets Kommunala Innovation 2020”, som arrangeras av Future & Welfare. De tävlar i innovativa lösningar och nyskapande metoder.

Syftet med utmärkelsen Årets Kommunala Innovation är att uppmuntra och synliggöra kommunernas innovationsarbete och bidra till spridning av dessa. Utmärkelsen går till den kommun som skapat goda förutsättningar för innovation som bidragit till nya lösningar och betydande skillnad för medborgare och verksamhet.
- Jag är självklart stolt och glad att vi är en av tolv nominerade som är i finalen. Det ser jag som ett erkännande för att vi har ett framgångsrikt och innovativt arbetssätt, säger Kristina Petersson, skolchef på Sjöbo utbildningscentrum.

Sjöbo utbildningscentrums innovativa arbete
Möjligheternas dag anordnas för kommunens medborgare med målsättningen att skapa tillit och förtroende gällande möjligheter till kompetensförsörjning och kompetensutveckling, såväl långsiktigt som kortsiktigt, samt att motverka utanförskap och minska försörjningsstöden. Arrangemanget innehåller ”jobbsafari” till näringslivet. Jobbsafari är branschinriktade bussturer till olika företag och verksamheter. På så sätt ökar kunskapen om och intresset för valt branschområde, de specifika verksamheterna och dess yrkesroller.

Genom uppföljning, statistik och anställningar direkt i anslutning till Möjligheternas dag, har eventet visats ge väldigt goda resultat. Det har också inneburit att fler har börjat på vuxenutbildning, genomfört säkrare val till gymnasiet och samarbete med grundskolan har stärkts.

Andra kommuner har inspirerats
Grannkommuner har följt Sjöbo utbildningscentrums arbete och inspireras till att starta liknande arrangemang. Personalen på Sjöbo utbildningscentrums delar även med sig av sin erfarenhet av innovationsarbete på etablerade samverkansområden. Kommuninnevånare från våra närkommuner har också bjudits in att delta i dessa möten.

Utdelning av utmärkelsen
Korandet av Årets Kommunala Innovation 2020 sker under den nationella välfärdskonferensen Future & Welfare 2020, den 5-6 mars på Malmö Live. Årets jury består av representanter från SKL, COI (Danmark) och näringslivet.

Sjöbo utbildningscentrum har goda chanser att kamma hem utmärkelsen, det menar jurymedlemmen Ingrid Haraldsson från Piku AB.
- I årets nomineringsprocess har vi höjt ribban för kommunerna genom att informera om bedömningskriterierna och beskriva vad som avses med en ”kommunal innovation”. Det innebär att alla inkomna nomineringar håller hög klass. Utan att föregå juryns arbete och beslut så tror jag att Sjöbo absolut har chansen på utmärkelsen! Även om bara en kommun kan vinna så kommer alla nomineringar och kommuner att lyftas fram på olika sätt under välfärdskonferensen för att sprida goda idéer och kontakter mellan kommuner och landsändar! Så på så vis blir alla vinnare.

Bedömningskriterierna:
• Konkreta resultat och effekter för verksamhet, invånare och företag.
• Ändrade perspektiv eller nya sätt att se på och genomföra sitt uppdrag?
• Kommunens roll i arbetet.
• Är resultatet en del av ett systematisk och långsiktigt arbete?

De nominerade kommunerna är:
Borås, Trelleborg/Ystad/Skurup, Trelleborg, Malå, Östersund, Piteå, Mörbylånga, Sjöbo, Sotenäs, Södertälje, Boden och Vingåker.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 6 december 2019