Hjälp oss utveckla vår verksamhet - svara på Skolenkäten

Nu har vårens omgång av Skolenkäten öppnat. Den vänder sig till dig som är elev på våra skolor och till vårdnadshavare som har barn i våra skolor.

Skolenkäten är uppdelad i elevenkät och föräldraenkät. Elevenkäten riktar sig till elever i grundskolans årskurs 5 och 9 samt gymnasieskolans år 2. Föräldraenkäten riktar sig till föräldrar/vårdnadshavare med barn i förskoleklass samt grundskola och grundsärskola.

För att svara på enkäten behöver du en kod. Den får du av din skola och koderna finns utlagda på Unikum. Genom att svara på enkäten hjälper du oss att få en så bra bild som möjligt av din skola. Dina svar är viktiga för oss i vårt kvalitetsarbete.

Du kan läsa mer om Skolenkäten på Skolinspektionens hemsida.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Skriv ut
Senast uppdaterad: 21 januari 2020
Sidan publicerad av: Johanna Svedin