Lunchseminarium med riksdagsledamöter

Bild

Innovationscenter för landsbygden bjuder in riksdagsledamöter till ett lunchseminarium den 5 februari 2020 i Partmatsalen i Sveriges riksdag. På seminariet ska det diskuteras hur man i högre utsträckning kan främja innovationer och entreprenörskap i hela landet, även utanför storstäderna.

Lunchseminarium kommer att hållas tillsammans med två skånska riksdagsledamöter med temat ”Hur överbryggar vi det mentala avståndet mellan storstad och landsbygd för att hela landet ska leva och utvecklas”.

De har jobbat för landsbygden i snart fem år

Innovationscenter för landsbygden bildades 2015 och uppdraget handlar bland annat om att skapa utrymme och stöd för landsbygdsutveckling och innovation. De jobbar också för att visa på vilka möjligheter den skånska landsbygden erbjuder för företagande och utveckling. Innovationscenter för landsbygden vill att fler ska få möjlighet att driva innovativ utveckling på Skånes landsbygd och att det stöd som finns i städerna också ska nå ut i Skånes alla hörn. I Skåne är det geografiskt inte långt mellan stad och landsbygd, men trots detta finns det barriärer och ett mentalt avstånd som gör att stadens resurser inte alltid nyttjas av landsbygdens företagare.

Målet för Innovationscenters arbete är att skapa bryggor och kopplingar mellan stad och land. Allt för att bidra till en blomstrande landsbygd.
- Vi vill gärna inspirera och dela med oss av våra goda resultat och erfarenheter till hela landet, säger Helena Kurki, verksamhetsansvarig för Innovationscenter för landsbygden

Vid seminariet medverkar;
• Rickard Bergkvist, Eriksgården, innovatör och landsbygdsentreprenör
• Charlotta Quarles van Ufford, Van Ufford Choklad, innovatör och landsbygdsentreprenör
• Helena Kurki, verksamhetsansvarig Innovationscenter för landsbygden
• Magnus Weberg (m), kommunstyrelsens ordförande Sjöbo kommun
• Cecilia Olsson Carlsson (s), oppositionsföreträdare Sjöbo kommun

Skriv ut
Senast uppdaterad: 27 januari 2020