Dags att söka försköningsbidrag

Sommarblommor

Från den 1 februari kan föreningar och byalag ansöka om bidrag för försköning och julgran

Tekniska nämnden delar årligen ut bidrag till försköningsåtgärder och julgranar i Sjöbo kommuns mindre orter och byar.

Syftet är att ta till vara de positiva krafter som finns och uppmuntra byarnas egna initiativ till försköning av omgivningen.
Försköningsbidraget kan bl a användas till skötsel av grönytor ,planteringar, blommor, krukor, parkbänkar, anslagstavla mm.

Bidraget kan sökas av byalag eller annan förening/sammanslutning som enligt tekniska nämnden är representativ för de boende i området. Endast en förening per by beviljas bidrag för försköning respektive julgran.

Bidraget söks mellan den 1 februari och den 31 mars.

Länk till ansökan om försköningsbidrag

Skriv ut
Senast uppdaterad: 30 januari 2020