• Startsida
  • / Nyhetsarkiv
  • / Lunchseminarium med riksdagsledamöter om landsbygdens förutsättningar

Lunchseminarium med riksdagsledamöter om landsbygdens förutsättningar

Bild

På bilden ser du från vänster Rickard Bergkvist från Eriksgården, Magnus Weberg kommunstyrelsens ordförande (M) Sjöbo kommun, Helena Kurki från Innovationscenter för landsbygden, Cecilia Olsson Carlsson (S) oppositionsföretradare Sjöbo kommun och Charlotta Quarles van Ufford från Van Ufford Choklad.

Innovationscenter för landsbygden bjöd, den 5 februari 2020, in riksdagsledamöter till ett lunchseminarium ett i Partmatsalen i Sveriges riksdag. På seminariet ska det diskuteras hur man i högre utsträckning kan främja innovationer och entreprenörskap i hela landet, även utanför storstäderna.

Lunchseminarium hölls tillsammans med två skånska riksdagsledamöter med temat ”Hur överbryggar vi det mentala avståndet mellan storstad och landsbygd för att hela landet ska leva och utvecklas”.

De har jobbat för landsbygden i fem år
Innovationscenter för landsbygden bildades 2015 och uppdraget handlar bland annat om att skapa utrymme och stöd för landsbygdsutveckling och innovation. De jobbar också för att visa på vilka möjligheter den skånska landsbygden erbjuder för företagande och utveckling. Innovationscenter för landsbygden vill att fler ska få möjlighet att driva innovativ utveckling på Skånes landsbygd och att det stöd som finns i städerna också ska nå ut i Skånes alla hörn. I Skåne är det geografiskt inte långt mellan stad och landsbygd, men trots detta finns det barriärer och ett mentalt avstånd som gör att stadens resurser inte alltid nyttjas av landsbygdens företagare.

Målet för Innovationscenters arbete är att skapa bryggor och kopplingar mellan stad och land. Allt för att bidra till en blomstrande landsbygd.
- Vi vill gärna inspirera och dela med oss av våra goda resultat och erfarenheter till hela landet, säger Helena Kurki, verksamhetsansvarig för Innovationscenter för landsbygden

Skriv ut
Senast uppdaterad: 5 februari 2020