Sjöbo kommun har infört digital signering

Tjänsten riktar sig till förtroendevalda i samband med politiska sammanträden och till fackliga representanter i samband med samverkansmöten. Vinsten är snabbare, effektivare hanteringen av handlingarna, och vi sparar pengar, tid och miljön.

Nu har Sjöbo kommun infört digital signering av protokoll. Med hjälp av BankID kan de som ska signera/justera protokollet göra detta utan att behöva ta sig till kommunhuset. Det effektiviserar hanteringen av handlingarna och sparar pengar, tid och miljön.

I verktyget för digital signering kan justeraren/signeraren även lägga in kommentarer och synpunkter om hen har invändningar mot protokollet. Denna information delas med sekreteraren för sammanträdet, något som möjliggör en snabbare och smidigare kommunikation.

Tack vare inloggning med BankID är hanteringen säker. I systemet finns också steg som säkrar att det är rätt person som signerar.

Införandet av digital signering ger många vinster.

—Digital signering underlättar om personer är på resande fot då de inte måste ta sig fysiskt till kommunhuset för att signera/justera utan kan göra detta digitalt. Det innebär också att vi inte behöver skriva ut på dyrt arkivpapper, säger Simon Berg, kommunsekreterare på Kommunledningsförvaltningen.

—Det blir en helt digital process där alla handlingar hålls ihop vilket även gör det smidigt att dela dem vid begäran.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 6 februari 2020