Dags att välja högstadieskola inför hösten 2020

Bild

Vårdnadshavare till barn som idag går i årkurs 6, 7 eller 8 kommer att under vecka 7 att få hemskickad blankett för skolval till högstadiet. För att underlätta skolvalet kommer Färsingaskolan att ha Öppet hus för att visa hur det är på skolan.

Skolval för 2020/2021
Val av högstadieskola ska vara gjort och blanketten inskickad till familjeförvaltningen senast den 16 mars. Som vårdnadshavare har du rätt att söka annan skola för ert barn, genom att du tar kontakt med aktuell skola för ansökan dit.

Öppet hus
Den 3 mars klockan 16.00 - 19.00 är samtliga elever och vårdnadshavare välkomna för en inblick i Färsingaskolan.

Gemensam högstadieskola
Omorganiseringen av våra skolor genomförs efter ett politiskt beslut och syftar till att skapa förutsättning till att höja skolkvalitén ytterligare och samtidigt göra skolgången ännu bättre för våra elever. Den innebär att från och med hösten 2020 kommer Färsingaskolan att vara vår gemensamma högstadieskola och att övriga grundskolor har årskurserna F-6. Omorganiseringen kommer också innebära att resurser, såväl ekonomiska som personalmässiga kommer att kunna användas bättre.

Mer om omorganiseringen
Vill du veta mer om bakgrunden till omorganiseringen? Du hittar du mer information här på vår hemsida. Länk till annan webbplats.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 12 februari 2020