Sjöbo är nu näst störst kommun i sydöstra Skåne

Bild

Vid årsskiftet blev Sjöbo den näst folkrikaste kommunen i sydöstra Skåne. Ett resultat av många års befolkningsökning. Förra året blev vi 73 invånare fler.

- Det är glädjande siffror! Att fler väljer att bo i vår kommun är positivt. Här händer mycket och platsen har en hel del att erbjuda. Det som lockar många är vår vackra natur, bra huspriser sett till andra platser och vårt drömläge geografiskt. Jag tror därför att trenden kommer att hålla i sig och att vi inom kort kan passera 20 000 invånare, säger kommundirektören Karina Hansson.

Samtidigt som en befolkningsökning välkomnas, så vill kommunen att det sker i en lagom snabb takt, berättar kommundirektören.
- Vi planerar efter befolkningsprognoser och jobbar utifrån vår vision. Det mest idealiska är när tillväxten går i fas med vår planering. Sen följer vi givetvis utvecklingen och lägger in insatser för att alltid säkerställa god kvalité på vår kommunala service, som skolor, förskolor och äldreomsorg.

Regional tillväxt är viktigt
Sjöbo kommun har nära samarbeten med grannkommunerna i sydöstra Skåne, bland annat inom SÖSK, Sydöstra Skånes Samarbetskommitté. Med samverkan kan kommunernas gemensamma intressen främjas och bidra till en tillväxt i hela området.
- Att vi är näst största kommun i sydöstra delen av länet är välkommande och ett bra betyg. Men jag vill samtidigt se en fortsatt tillväxt i hela regionen, både gällande invånarantal och företagande, avslutar Karina Hansson.

Befolkningen i sydöstra Skåne
Siffror för 2019 med förändringen under året.
• Ystad: 30 541 (+315)
• Sjöbo: 19 226 (+73)
• Simrishamn: 19 174 (-104)
• Skurup: 15 889 (+130)
• Tomelilla: 13 617 (+60)

Skriv ut
Senast uppdaterad: 27 februari 2020