Sjöbo kommun har tagit ett stort steg upp i hållbarhetstrappan

Från och den 2 mars 2020 omlastas allt hushållsavfall på omlastningscentralen i Sjöbo innan färden går vidare till sorterings- och behandlingsanläggningar. Det innebär en tidsvinst på cirka 33 timmar per vecka och en ekonomisk vinst på ungefär 240 000 kronor per månad i körningskostnader. Även miljön vinner på att mindre körning sker med kommunens renhållningsbilar till andra kommuner.

- Byggnationen av omlastningscentralen påbörjades i mitten av juni 2019 och färdigställdes i februari 2020. Det har skett enligt tidsplanen och arbetet har löpt på bra, berättar Marika Tagel Mårtensson, miljö- och avfallsingenjör på Sjöbo kommun.

Gynnsamma väderförhållanden under bygget
En faktor som har varit till kommunens fördel är det milda vintervädret som har medgett att asfaltering skedde i november månad. Man har jobbat hårt för att ta fram en okonventionell VA-lösning som medger lokalt omhändertagande av dagvatten. Det innebär att, trots att hela ytan är hårdgjord, så infiltreras största delen av nederbörden på den befintliga fastigheten. Byggnaden är 45 x 30 m och hela ytan uppgår till ungefär 10 000 kvadratmeter.

Sjöbo har gjort en omfattande resa när man år 2006 gick från säckhämtning till kärltömning. År 2010 bytte man från vanliga sopkärl till fyrfackskärl samt obligatorisk matavfallsinsamling. I samband med detta började man lämna hushållsavfallet på tre olika ställen som tog emot förpackningar samt rest- och matavfall. I Tomelilla lämnades plastförpackningar, i Hedeskoga lämnades mat- och restavfall samt färgat glas. Avfallet i kärl 2 med pappers- och metallförpackningar, returpapper och ofärgat glas lämnades i Dalby.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 2 mars 2020