Information om coronaviruset

Bild

Här hittar du information om coronaviruset. Du hittar även länkar till andra myndigheter och resurser där det finns mer information.
Vårdguiden 1177länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Region Skånelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Folkhälsomyndighetenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Distansundervisning i grundskola och gymnasium

Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och gör hela tiden avvägningar utifrån smittspridningen. Vårdnadshavare och elever får löpande info i Unikum, vår lärplattform.

Status för vaccinationer i Skåne

Fakta från Region Skåne, juni 2021.

 • Just nu kan man boka tid för vaccination om man är 40 år eller äldre.

Tidsplan för kommande åldersgrupperlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Samlingssidan med lediga vaccinationstider (skane.se)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Mer information om vaccination mot covid-19, 1177.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Viktigt att se upp för bedrägeriförsök! Polisen varnar för bedragare som ringer upp äldre personer och vill boka in en vaccinationstid. De kräver att man ska identifiera sig med bankdosa eller mobilt bank-ID. Folkhälsomyndigheten och Region Skånes verksamheter ringer aldrig upp och begär inloggningsuppgifter, eller att man via telefon ska logga in med bankdosa eller mobilt bank-ID. Lämna därför aldrig ut dina uppgifter till okända som kontaktar dig.

Region Skånes hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Region Skånes facebooksidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Tillfällig covid‑19‑lag

Från och med den 10 januari 2021 gäller en tillfällig covid-19-lag i Sverige. Enligt lagen kan regeringen och myndigheter besluta om begränsningar och åtgärder för att förhindra smittspridning. Länsstyrelsen kontrollerar att besluten följs.

På Länsstyrelsens hemsida kan du läsa mer om lagen samt hitta kontaktuppgifter till Enheten för pandemitillsyn på Länsstyrelsen.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Svenska kyrkan erbjuder stöd

Svenska kyrkan erbjuder stöd till personer i riskgruppen. Kontakta den församling du tillhör.

Sjöbo församling Christel Schönbeck Nordh (Sjöbo) 0416-51 31 31
Blentarps församling Eva Katsler 0705-089596
Lövestads församling Åke Appelgren 0417-21575, Katarina Mårtensson 0417-21573
Vollsjö församling Björn Jernström 0416-300 24

Råd, tips och information till barn och vuxna som känner oro

På Uppdrag psykisk hälsa:s hemsida finns information, råd och tips för dig som känner mycket oro i samband med covid-19. Här finns råd och länkar anpassade för olika målgrupper och behov.

Uppdrag psykisk hälsalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Samlad information:

Klicka på plusset för att fälla ut informationen under varje rubrik.

Vi följer kontinuerligt vägledande myndigheters rekommendationer. I synnerhet tar vi del av den information som Folkhälsomyndigheten lämnar ut. Här berättar vi om de begränsningar som är aktuella i vår verksamhet.

Distansundervisning

Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och gör hela tiden avvägningar utifrån smittspridningen. Vårdnadshavare och elever får löpande info i Unikum, vår lärplattform.

Biblioteken i Sjöbo kommun

Detta gäller för biblioteken

Säkra besök på våra särskilda boenden

Information om säkra besök på våra särskilda boenden

Detta gäller i våra förskolor och grundskolor under terminen

Provtagning vid symtom
Folkhälsomyndigheten rekommenderar att barn i förskoleklass och årskurs 1-9 testas om de har symtom som kan tyda på covid-19. På så vis kan barnen snabbare återgå till skolan om de har ett negativt provsvar och deras allmäntillstånd i övrigt tillåter det.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att prov på barn under 16 år i första hand tas av hälso- och sjukvårdspersonal. Anledningen till detta är att egenprovtagning ännu inte är fullständigt utvärderad för barn.

Tänk på att barn kan få flera virus under ett år, och att det för varje nytt insjuknande är ny omgång med krav på negativt provsvar alternativt två dygn utan symtom.

Barn i förskolan
För barn i förskolan är det ingen skillnad mot tidigare. Barnen ska vara hemma vid symtom, även lindriga. Barnet är välkommet till förskolan efter två dygn utan symtom, eller efter att det gått sju dagar från insjuknandet, om barnet mår bra men har kvar exempelvis torrhosta eller lätt snuva.

Barn i förskoleklass och skola
För barn i förskoleklass och skola gäller samma som tidigare med undantaget att om man kan uppvisa ett negativt provsvar så kan barnet återgå till skolan när det mår bra igen, det behöver inte gå två dygn utan symtom.

När syskon eller andra familjemedlemmar är sjuka
Vårdnadshavare som är sjuka bör bara lämna eller hämta barn i förskola eller skola om det kan ske utan risk för att andra smittas. Om någon i familjen har covid-19 ska barn och elever stanna hemma från förskolan och skolan. Folkhälsomyndigheten har uppdaterat sina rekommendationer. Dessa innebär att även friska barn ska stanna hemma från förskolan, skolan och fritidshemmet om någon i hemmet har covid-19.

Sist men inte minst
Personalen har god kännedom om alla barns hälsotillstånd och om ett barn med till exempel snuva är på förskolan eller i skolan kan du lita på att vi har koll på att detta är i sin ordning.

Läs gärna mer om provtagning på Folkhälsomyndighetens hemsida.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Information about covid-19 in other languages.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Svar på vanliga frågor

 • Får barnen komma till förskolan eller skolan om de bara är lite förkylda?
  Nej, om barnet har ont i halsen, hostar, är snorig, mår illa, har feber eller har ont i huvudet, muskler och leder så ska barnet vara hemma. Även om det bara är lite. Om ett barn visar symtom när de är på förskolan eller i skolan så kommer personalen att ringa till er vårdnadshavare så att barnet får komma hem.
 • Hur länge ska barnet vara hemma om man varit sjuk?
  Barnet ska vara utan symtom i minst två dagar. Efter det är de välkomna till förskolan eller skolan igen.
 • Vad händer om förskolan eller skolan stänger?
  Om förskolan eller skolan stänger så kommer ni att få reda på det genom Unikum. Det kommer att finnas jourförskola och jourfritids för de barn vars vårdnadshavare har samhällsviktigt arbete och som inte kan lösa omsorgen på annat sätt. Om skolan stänger kommer eleverna att få skola hemma, genom sina datorer.

Om du har frågor så hör av dig till ditt barns förskola eller skola.

Förskolor i Sjöbo kommun

Grundskolor i Sjöbo kommun

Vigsel

Ni som planerar giftermål bör ta hänsyn till Folkhälsomyndighetens allmänna råd och rekommendationer.
Vid vigsel i kommunhusets vigselrum får endast vigselförrättaren, brudparet och två vittnen närvara. För att minska risken för smittspridning ber vi er i den mån det är möjligt komma överens med er vigselförrättare om att förrätta vigseln utomhus. Vi ser också gärna att ni har egna vittnen med er. Om ni, eller någon av era vittnen, har sjukdomssymtom, ber vi er att stanna hemma och boka in ett senare datum. Med anledning av rådande situation kan det för
närvarande vara svårt att få tag på vigselförrättare.

Student 2021

I år kommer vi inte kunna arrangera den sista gemensamma skoldagen. Detta då vi behöver följa Folkhälsomyndighetens och Skolverkets direktiv för att förhindra spridning av coronaviruset.

Vår gemensamma skoldag har haft som syfte att vara en trevlig, avslutande dag tillsammans; studenter, lärare och skolpersonal. Därefter har vi tidigare kunnat arrangera ”utspark” av studenterna på ”trappan”. Detta kan vi inte göra i år. Däremot kommer mentorerna att återkomma med information till eleverna om enskilda eller små grupper kan ges möjlighet att mötas på olika tider.

Vi hoppas att ni ändå kan fira med nära och kära, fast i lite mindre skala.

Distansutbildning på gymnasie- och vuxenutbildning

Enligt Folkhälsomyndighetens och Regeringens rekommendationer kommer Malenagymnasiet från och med onsdag 18/3 endast bedriva distansundervisning. Berörda elever kommer att få information från sina lärare.

På rekommendation av Folkhälsomyndigheten och Regeringen kommer Vuxenutbildningen från och med onsdag 18/3 endast bedriva utbildning på distans. Detta innebär att den undervisning vi i dagsläget har på plats ersätts av distansundervisning samt att handledningen ställs in. Inbokade prov och examinationer ställs av förklarliga skäl in och får ombokas. Elever kan fortfarande genomföra sina examinationer hemifrån. Den undervisning som i dagsläget genomförs på distans påverkas inte av detta beslut.

Malenagymnasiets hemsida

Vuxenutbildningens hemsida

Vid frågor om Omsorgen, kontakta:

Verksamhetschef för särskilda boende
Christin Andersson
E-post: christin.andersson@sjobo.se
Telefon: 0703-655658

Verksamhetschef för hemtjänsten
Lisbeth Larsson
E-post: lisbeth.larsson2@sjobo.se
Telefon: 0734-242845

Verksamhetschef för myndighet ( biståndshandläggning)
Lisbeth Gustafsson
E-post: lisbeth.gustafsson@sjobo.se
Telefon: 0734-242829

Verksamhetschef för måltider
Eva Bramsvik Håkansson
E-post: eva.bramsvik@sjobo.se
Telefon: 0416-27378

Känner du dig sjuk med symtom som snuva, hosta eller feber ska du försöka låta bli att träffa andra människor. Gå inte till jobbet, skolan eller förskolan. Det gäller även om du bara känner dig lite sjuk. Det är viktigt att inte riskera att smitta andra. Stanna hemma så länge du känner dig sjuk. Om du blir sämre och inte klarar egenvård i hemmet kan du ringa 1177 för sjukvårdsrådgivning. Vänta minst två dygn efter att du blivit frisk innan du går till jobb eller skola.

Det är viktigt att tänka på att äldre personer och personer med hjärt- och kärlsjukdomar visat sig vara särskilt sårbara vid en smittspridning. Därför är det viktigt att du tänker efter före innan du företar dig saker i vardagen för att varken själv bli smittad eller smitta andra.

Du kan söka information på webbplatsen www.1177.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster för råd vid andra sjukdomar och besvär som är vanliga, som influensa, feber, förkylning eller hosta.

You can find information in English and frequently asked questions about covid-19 on The Public Health Agency of Sweden’s website.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

You can find information från Länsstyrelsen here.

Information about the new coronavirus in other languages, including arabic, persian and dari. The Public Health Agency of Sweden’s website.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

From Länsstyrelsen:

Finska

Spanska

Arabiska

Soomaali

Smittämnen fastnar lätt på händer. De sprids vidare när du tar någon i hand. Tvätta därför händerna ofta med tvål och varmt vatten, cirka 30 sekunder (minst 20 sekunder). Tvätta alltid händerna när du kommer hem eller när du kommer till ditt arbete efter att ha varit ute, före måltid, vid mathantering och efter ett toalettbesök.

Behöver jag använda handsprit? Nej.
Nej, du behöver inte använda handsprit. Tvätta istället alltid händerna med tvål och vatten. Se Vårdguiden 1177:s filmlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster om hur du tvättar händerna och läs om andra tips, bland annat om hur du får barn att tvätta händerna.

De allra flesta som blir sjuka behöver inte söka vård eftersom besvären brukar gå över av sig själv. Om du behöver söka vård, är det viktigt att ringa först och inte åka direkt till en mottagning. Det är för att undvika att smitta andra om du har coronaviruset. Det finns särskilda rutiner för hur du i så fall tas om hand.

Kontakta genast en vårdcentral eller en jouröppen mottagning om du har ett eller flera av följande besvär:

 • Du blir plötsligt mycket sämre.
 • Du får andningsbesvär även när du vilar.

Om det är stängt på vårdcentralen eller den jouröppna mottagningen, sök vård på en akutmottagning. Ring alltid först.

Ring telefonnummer 1177 om du behöver sjukvårdsrådgivning. Då kan du få hjälp att bedöma symtom eller hjälp med var du kan söka vård.

Om du har allmänna frågor om viruset kan du istället ringa det nationella informationsnumret 113 13, så kan fler som misstänker att de är smittade lättare nå fram på telefonnumret 1177.

Har du frågor om coronaviruset kan du även gå till Folkhälsomyndighetens webbplats där det bland annat finns vanliga frågor och svar.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster Samma frågor och svar finns även på engelska.

Krisinformation.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster är också en bra webbplats där svenska myndigheters aktuella krisinformation samlas.

Äldre och andra i riskgrupper omfattas av samma rekommendationer som resten av befolkningen.

Information till äldre och personer som riskerar allvarlig sjukdom på grund av luftvägsinfektion, Folkhälsomyndighetenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

På Folkhälsomyndighetens hemsida finns information och vägledning i dessa frågor.

Riskbedömning av evenemang och sammankomster med anledning av covid-19.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Assistansföretag har ansvar för sin personals arbetsmiljö. Detta innebär att göra riskbedömningar för att förebygga ohälsa, tillhandahålla skyddsutrustning och se till att personalen har den kompetens som krävs.

Pandemin har i de flesta verksamheter krävt utbildningsinsatser samt förtydligande av regelverk med mera för att se till att personal i verksamheten har god kännedom om basala hygienrutiner samt vilken ytterligare skyddsutrustning som krävs vid misstänkt smitta.

Vård och omsorgsförvaltningen har skapat rutiner för internt bruk med stöd av riktlinjer från Folkhälsomyndigheten och Vårdhygien Skåne.

Under pandemin har Vård och omsorgsförvaltningen inrättat tjänsteperson i beredskap. Denne är i tjänst torsdag kl 17 fram till följande torsdag kl 08.

Beredskapen gäller utöver kontorstid. Övrig tid ansvarar enhetschef eller dennes ersättare. Kontakta förvaltningschef Eva Gustafsson på telefon 0416-27180 för att få information om vem som är tjänsteperson i beredskap.

Region Skåne har uppdraget att testa personal inom kommunal vård och omsorg. Vård och omsorgsförvaltningen har fått instruktioner kring vilka som kommer att omfattas av provtagningen och vilka kriterier som kommer att gälla. Samt hur man ska gå tillväga för att anmäla behov av provtagning. Vi räknar med att kriterier och vilka som omfattas kommer att justeras succesivt.

Eventuella frågor kan ställas till vår medicinskt ansvariga sjuksköterska Maria Mårtensson 0416-27333.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 14 juni 2021
Sidan publicerad av: Helen Wennerholm