Information om coronaviruset

Bild

Här hittar du en del information om coronaviruset. Du hittar även länkar till Vårdguiden 1177länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och till Folkhälsomyndighetens webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster där du kan hitta mer information.

De skärpta allmänna råden för Skåne län förlängs

Besluten har fattats av Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Carlson efter samråd med regionernas smittskyddsläkare, och de gäller till och med den 13 december 2020.
Ta del av nyheten i sin helhet på Folkhälsomyndighetens hemsida.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Beslut om skärpta allmänna råd i Skåne län

Den snabba ökningstakten i spridningen av covid-19 i region Skåne är oroande. Hela länet är drabbat. Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Carlson har därför, i samråd med bland annat smittskyddsläkaren i Skåne, fattat beslut om att lokala allmänna råd ska gälla under en begränsad tid för att ytterligare bromsa det lokala utbrottet. Du hittar samtliga lokala allmänna råd för Skåne län här (Folkhälsomyndighetens hemsida).länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Med anledning av den ökande smittspridningen och de lokala allmänna råden stänger vi vissa av våra kommunala verksamheter. Du hittar mer information om vilka verksamheter i Sjöbo kommun som stänger under rubriken Inskränkningar i den kommunala verksamheten längre ner på denna sida.

Livsmedelshantering

Arbetar du/ditt företag med mat och livsmedel?
Vi har uppdaterat informationen på vår sida om livsmedel. Där kan du läsa mer om hur vi gör livsmedelskontroller under pandemin, den nya lagen som ska förhindra smittspridning på restauranger och serveringsställen, samt hur du bör tänka om du planerar arrangera julbord.

De särskilda råden till äldre och andra riskgrupper tas bort

Äldre och andra i riskgrupper ska omfattas av samma rekommendationer som resten av befolkningen, meddelar socialminister Lena Hallengren den 22 oktober. De särskilda rekommendationer som gällt för landets 70-plussare och personer i andra coronariskgrupper tas bort. Här kan du läsa mer om säkra besök på våra särskilda boenden.

Skolstart hösten 2020 och vad som gäller under terminen

Covid-19 sprids fortfarande i flera delar av Sverige. Vi fortsätter att följa folkhälsomyndighetens rekommendationer för att minska risken för smittspridning. Detta betyder att de rutiner som gällde på ditt barn förskola eller skola i våras gäller även nu. Det är viktigt att vi fortsätter tvätta händerna ofta, att vi håller avstånd till varandra och att vi stannar hemma när vi är sjuka, även när vi bara är lite sjuka. Du hittar mer information gällande förskola och grundskola i Sjöbo kommun under rubriken Inskränkningar i den kommunala verksamheten längre ner på denna sida.

Svenska kyrkan erbjuder stöd

Svenska kyrkan erbjuder stöd till personer i riskgruppen, som till exempel att handla och att bistå med samtal till människor som känner sig ensamma och isolerade.
Kontakta den församling du tillhör för hjälp.

Sjöbo församling Christel Schönbeck Nordh (Sjöbo) 0416-51 31 31
Blentarps församling Eva Katsler 0705-089596
Lövestads församling Åke Appelgren 0417-21575, Katarina Mårtensson 0417-21573
Vollsjö församling Björn Jernström 0416-300 24

Råd, tips och information till barn och vuxna som känner oro

På Uppdrag Psykisk Hälsa:s hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster finns information, råd och tips för dig som känner mycket oro i samband med covid-19. Här finns råd och länkar anpassade för olika målgrupper och behov.

Samlad information:

Klicka på plusset för att fälla ut informationen under varje rubrik.

Vi följer kontinuerligt vägledande myndigheters rekommendationer. I synnerhet tar vi del av den information som Folkhälsomyndigheten lämnar ut. Här berättar vi om de begränsningar som är aktuella i vår verksamhet.

Verksamheter håller stängt på grund av de skärpta allmänna råden för Skåne

På grund av de skärpta allmänna råden kring covid-19 som införts i Skåne, och förlängts, håller vissa av våra verksamheter stängt.

Följande gäller:

 • Sjöbo simanläggning: Håller stängt för allmänheten från 28/10 till och med 11/1. Följande verksamheter fortgår: babysim, minisim, plaskis, simskola, idrott samt viss föreningsverksamhet.
 • Biblioteket är stängt till den 25 november, men det går att låna böcker per telefon, för avhämtning eller hemkörning i hela kommunen.
 • Konsthallen är stängd till den 30 januari.
 • Florabiografen för närvarande är stängd till den 25 november. Därefter avgör aktuella föreskrifter för sammankomster den fortsatta verksamheten.
 • Fritidsgården är stängd året ut.
 • Kulturskolan erbjuder digital och fysisk undervisning.

Besöksförbudet hävs den 1 oktober

Vård- och omsorgsförvaltningen är glada över att besöksförbudet hävs den 1 oktober.
—Vi vet att många av våra kunder och deras anhöriga längtar efter beslutet, säger Eva Gustafsson, förvaltningschef på vård- och omsorgsförvaltningen.

Vi kommer inte att öppna dagcentraler eller restauranger den 1 oktober.

Här kan du läsa mer om säkra besök på våra särskilda boenden.

Detta gäller i våra förskolor och grundskolor under hösten

Provtagning vid symtom
Folkhälsomyndigheten rekommenderar nu att barn i förskoleklass och årskurs 1-9 testas om de har symtom som kan tyda på covid-19. På så vis kan barnen snabbare återgå till skolan om de har ett negativt provsvar och deras allmäntillstånd i övrigt tillåter det.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att prov på barn under 16 år i första hand tas av hälso- och sjukvårdspersonal. Anledningen till detta är att egenprovtagning ännu inte är fullständigt utvärderad för barn.

Tänk på att barn kan få flera virus under ett år, och att det för varje nytt insjuknande är ny omgång med krav på negativt provsvar alternativt två dygn utan symtom.

Barn i förskolan
För barn i förskolan är det ingen skillnad mot tidigare. Barnen ska vara hemma vid symtom, även lindriga. Barnet är välkommet till förskolan efter två dygn utan symtom, eller efter att det gått sju dagar från insjuknandet, om barnet mår bra men har kvar exempelvis torrhosta eller lätt snuva.

Barn i förskoleklass och skola
För barn i förskoleklass och skola gäller samma som tidigare med undantaget att om man kan uppvisa ett negativt provsvar så kan barnet återgå till skolan när det mår bra igen, det behöver inte gå två dygn utan symtom.

När syskon eller andra familjemedlemmar är sjuka
Vårdnadshavare som är sjuka bör bara lämna eller hämta barn i förskola eller skola om det kan ske utan risk för att andra smittas.

Läs mer på Folkhälsomyndighetens hemsida om hur du ska agera om någon i familjen blir sjuk.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sist men inte minst
Personalen har god kännedom om alla barns hälsotillstånd och om ett barn med till exempel snuva är på förskolan eller i skolan kan du lita på att vi har koll på att detta är i sin ordning.

Läs gärna mer om provtagning på Folkhälsomyndighetens hemsida.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Information about covid-19 in other languages.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Skolstart hösten 2020

Covid-19 sprids fortfarande i flera delar av Sverige. Vi fortsätter att följa folkhälsomyndighetens rekommendationer för att minska risken för smittspridning. Detta betyder att de rutiner som gällde på ditt barn förskola eller skola i våras gäller även nu.

Det är viktigt att vi alla hjälps åt. Att vi fortsätter tvätta händerna ofta, att vi håller avstånd till varandra och att vi stannar hemma när vi är sjuka, även när vi bara är lite sjuka.

Svar på vanliga frågor:

 • Får barnen komma till förskolan eller skolan om de bara är lite förkylda?
  Nej, om barnet har ont i halsen, hostar, är snorig, mår illa, har feber eller har ont i huvudet, muskler och leder så ska barnet vara hemma. Även om det bara är lite. Om ett barn visar symtom när de är på förskolan eller i skolan så kommer personalen att ringa till er vårdnadshavare så att barnet får komma hem.
 • Hur länge ska barnet vara hemma om man varit sjuk?
  Barnet ska vara utan symtom i minst två dagar. Efter det är de välkomna till förskolan eller skolan igen.
 • Vad händer om förskolan eller skolan stänger?
  Vi följer den plan som vi gjorde i våras. Om förskolan eller skolan stänger så kommer ni att få reda på det genom Unikum. Det kommer att finnas jourförskola och jourfritids för de barn vars vårdnadshavare har samhällsviktigt arbete och som inte kan lösa omsorgen på annat sätt. Om skolan stänger kommer eleverna att få skola hemma, genom sina datorer.

Om du har frågor så hör av dig till ditt barns förskola eller skola.

Förskolor i Sjöbo kommun

Grundskolor i Sjöbo kommun

Vigsel

Ni som planerar giftermål bör ta hänsyn till Folkhälsomyndighetens allmänna råd och rekommendationer.
Vid vigsel i kommunhusets vigselrum får endast vigselförrättaren, brudparet och två vittnen närvara. För att minska risken för smittspridning ber vi er i den mån det är möjligt komma överens med er vigselförrättare om att förrätta vigseln utomhus. Vi ser också gärna att ni har egna vittnen med er. Om ni, eller någon av era vittnen, har sjukdomssymtom, ber vi er att stanna hemma och boka in ett senare datum. Med anledning av rådande situation kan det för
närvarande vara svårt att få tag på vigselförrättare.

Student 2020

I år kommer vi inte kunna arrangera den sista gemensamma skoldagen den 11 juni. Detta då vi behöver följa Folkhälsomyndighetens och Skolverkets direktiv för att förhindra spridning av coronaviruset.

Vår gemensamma skoldag har haft som syfte att vara en trevlig, avslutande dag tillsammans; studenter, lärare och skolpersonal. Därefter har vi tidigare kunnat arrangera ”utspark” av studenterna på ”trappan”. Detta kan vi inte göra i år. Däremot kommer mentorerna att återkomma med information till eleverna om enskilda eller små grupper kan ges möjlighet att mötas på olika tider.

Vi hoppas att ni ändå kan fira med nära och kära, fast i lite mindre skala.

Distansutbildning på gymnasie- och vuxenutbildning

Enligt Folkhälsomyndighetens och Regeringens rekommendationer kommer Malenagymnasiet från och med onsdag 18/3 endast bedriva distansundervisning. Berörda elever kommer att få information från sina lärare.

På rekommendation av Folkhälsomyndigheten och Regeringen kommer Vuxenutbildningen från och med onsdag 18/3 endast bedriva utbildning på distans. Detta innebär att den undervisning vi i dagsläget har på plats ersätts av distansundervisning samt att handledningen ställs in. Inbokade prov och examinationer ställs av förklarliga skäl in och får ombokas. Elever kan fortfarande genomföra sina examinationer hemifrån. Den undervisning som i dagsläget genomförs på distans påverkas inte av detta beslut.

Malenagymnasiets hemsida

Vuxenutbildningens hemsida

Besöksförbud på kommunens samtliga boenden

Från och med den 16 mars klockan 15:00 gäller besöksförbud på Sjöbo kommuns samtliga särskilda boenden och LSS-boenden. Undantag görs för sjukvårdspersonal, ambulanspersonal samt anhöriga till patienter som vårdas i livets slutskede. Besöket sker i så fall i den boendes egen lägenhet och inte i de gemensamma lokalerna. Besökare ska ringa på för att bli insläppta av personalen.

Restauranger på kommunala särskilda boende

Restauranger på kommunala särskilda boende stängs för externa matgäster i syfte att förhindra smittspridning av coronaviruset covid-19 till våra mest sårbara sjuka äldre.

Sjöbo Kommun stänger möjligheten för externa matgäster att komma till de kommunala särskilda boenden och dagcentralen Kärnan från och med lördag den 14 mars 2020.
Då restaurangerna och lokaler för aktiviter är lokaliserade i samma byggnad som verksamheten för särskilt boende finns risken för smittspridning till sjuka äldre, som är mest sårbara för coronaviruset covid-19.

Vård- och Omsorg avråder anhöriga till boenden att göra besök under tiden som stängningen pågår. Entrédörrar kommer att vara låsta. Det finns ringklocka om du behöver komma i kontakt på plats men vi ser gärna att du ringer innan du planerar ett besök.

Aktiviteter som erbjuds pensionärer på särskilda boende och på dagcentralerna

Samtliga aktiviteter som erbjuds pensionärer på särskilda boende och på dagcentralerna ställs in. Däremot kommer aktiviteter för boende i fastigheten att fortsätta.

Vid frågor kontakta:
Verksamhetschef för särskilda boende
Christin Andersson
E-post: christin.andersson@sjobo.se
Telefon: 0703-655658

Verksamhetschef för hemtjänsten
Lisbeth Larsson
E-post: lisbeth.larsson2@sjobo.se
Telefon: 0734-242845

Verksamhetschef för myndighet ( biståndshandläggning)
Lisbeth Gustafsson
E-post: lisbeth.gustafsson@sjobo.se
Telefon: 0734-242829

Verksamhetschef för måltider
Eva Bramsvik Håkansson
E-post: eva.bramsvik@sjobo.se
Telefon: 0416-27378

Enligt smittskyddslagen har var och en i Sverige ett ansvar för att förhindra spridning av smittsamma sjukdomar, som covid-19. Folkhälsomyndigheten publicerar nu ändrade allmänna råd som preciserar det personliga ansvaret, bland annat i samband med resor. De nya allmänna råden träder i kraft den 13 juni.

I första hand ska man gå, cykla eller använda andra färdmedel än kollektivtrafik. Den som behöver resa kollektivt bör välja alternativ där det går att boka en sittplats. Resor med färdmedel där det inte går att boka plats, exempelvis spårvagnar, tunnelbanor och stadsbussar, bör undvikas.

Resenärer bör hålla avstånd och i övrigt följa anvisningarna i kollektivtrafiken och i andra kollektiva färdmedel.

Liksom tidigare betonar de allmänna råden vikten av att hålla avstånd och att hålla en god handhygien. Större sociala sammanhang – som dop, fester, bröllop och begravningar – bör undvikas.

Här kan du ta del av Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Detta gäller sedan tidigare - undvik onödiga resor!

Alla behöver hjälpa till att dämpa spridningen av coronaviruset i Sverige. Därför behöver alla också fundera över om planerade helgresor eller andra resor verkligen är nödvändiga. Den som är sjuk ska förstås inte resa alls.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar därför att man ska tänka igenom om resan där många människor träffas på samma plats är nödvändig att genomföra. Ytterligare ett mycket viktigt skäl är att sjukvårdsresurserna ofta är begränsade på många populära semesterorter.

– Vi har alla ett stort egenansvar att inte smitta andra eller riskera vår egen hälsa. Jag utgår att man stannar hemma om man är krasslig. Därför hoppas jag att alla, inte bara de som tillhör riskgrupperna, tar ansvar och funderar ett extra varv om en resa är nödvändig. Man ska inte lämna storstaden för att fly till landsorten, säger Thomas Andersson, säkerhetschef i Ystads, Simrishamns och Sjöbo kommun.

Enligt smittskyddslagen ska var och en genom uppmärksamhet och rimliga försiktighetsåtgärder medverka till att förhindra spridning av smittsamma sjukdomar. Den som dessutom vet eller misstänker att hen bär på en smittsam sjukdom är också skyldig att vidta de åtgärder som krävs för att skydda andra mot smittrisk. Detta gäller alla smittsamma sjukdomar.

Känner du dig sjuk med symtom som snuva, hosta eller feber ska du försöka låta bli att träffa andra människor. Gå inte till jobbet, skolan eller förskolan. Det gäller även om du bara känner dig lite sjuk. Det är viktigt att inte riskera att smitta andra. Stanna hemma så länge du känner dig sjuk. Om du blir sämre och inte klarar egenvård i hemmet kan du ringa 1177 för sjukvårdsrådgivning. Vänta minst två dygn efter att du blivit frisk innan du går till jobb eller skola.

Det är viktigt att tänka på att äldre personer och personer med hjärt- och kärlsjukdomar visat sig vara särskilt sårbara vid en smittspridning. Därför är det viktigt att du tänker efter före innan du företar dig saker i vardagen för att varken själv bli smittad eller smitta andra.

Du kan söka information på webbplatsen www.1177.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster för råd vid andra sjukdomar och besvär som är vanliga, som influensa, feber, förkylning eller hosta.

You can find information in English and frequently asked questions about covid-19 on The Public Health Agency of Sweden’s website.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

You can find information från Länsstyrelsen here.

Information about the new coronavirus in other languages, including arabic, persian and dari. The Public Health Agency of Sweden’s website.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

From Länsstyrelsen:

Finska

Spanska

Arabiska

Soomaali

Smittämnen fastnar lätt på händer. De sprids vidare när du tar någon i hand. Tvätta därför händerna ofta med tvål och varmt vatten, cirka 30 sekunder (minst 20 sekunder). Tvätta alltid händerna när du kommer hem eller när du kommer till ditt arbete efter att ha varit ute, före måltid, vid mathantering och efter ett toalettbesök.

Behöver jag använda handsprit? Nej.
Nej, du behöver inte använda handsprit. Tvätta istället alltid händerna med tvål och vatten. Se Vårdguiden 1177:s filmlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster om hur du tvättar händerna och läs om andra tips, bland annat om hur du får barn att tvätta händerna.

De allra flesta som blir sjuka behöver inte söka vård eftersom besvären brukar gå över av sig själv. Om du behöver söka vård, är det viktigt att ringa först och inte åka direkt till en mottagning. Det är för att undvika att smitta andra om du har coronaviruset. Det finns särskilda rutiner för hur du i så fall tas om hand.

Kontakta genast en vårdcentral eller en jouröppen mottagning om du har ett eller flera av följande besvär:

 • Du blir plötsligt mycket sämre.
 • Du får andningsbesvär även när du vilar.

Om det är stängt på vårdcentralen eller den jouröppna mottagningen, sök vård på en akutmottagning. Ring alltid först.

Ring telefonnummer 1177 om du behöver sjukvårdsrådgivning. Då kan du få hjälp att bedöma symtom eller hjälp med var du kan söka vård.

Om du har allmänna frågor om viruset kan du istället ringa det nationella informationsnumret 113 13, så kan fler som misstänker att de är smittade lättare nå fram på telefonnumret 1177.

Har du frågor om coronaviruset kan du även gå till Folkhälsomyndighetens webbplats där det bland annat finns vanliga frågor och svar.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster Samma frågor och svar finns även på engelska.

Krisinformation.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster är också en bra webbplats där svenska myndigheters aktuella krisinformation samlas.

Uppdatering 2020-10-22
Äldre och andra i riskgrupper ska omfattas av samma rekommendationer som resten av befolkningen, meddelar socialminister Lena Hallengren. De särskilda rekommendationer som gällt för landets 70-plussare och personer i andra coronariskgrupper tas bort.

Folkhälsomyndighetens webbplats finns en särskild sida med information till äldre och personer som riskerar allvarlig sjukdom på grund av luftvägsinfektion.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

På Folkhälsomyndighetens hemsida finns nu en sida med information och vägledning kring just dessa frågor. Läs mer på sidan Riskbedömning av evenemang och sammankomster med anledning av covid-19.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Assistensföretag har ansvar för sin personals arbetsmiljö. Detta innebär att göra riskbedömningar för att förebygga ohälsa, tillhandahålla skyddsutrustning och se till att personalen har den kompetens som krävs.

Pandemin har i de flesta verksamheter krävt utbildningsinsatser samt förtydligande av regelverk med mera för att se till att personal i verksamheten har god kännedom om basala hygienrutiner samt vilken ytterligare skyddsutrustning som krävs vid misstänkt smitta.

Vård och omsorgsförvaltningen har skapat rutiner för internt bruk med stöd av riktlinjer från Folkhälsomyndigheten och Vårdhygien Skåne.

Under pandemin har Vård och omsorgsförvaltningen inrättat tjänsteperson i beredskap. Denne är i tjänst torsdag kl 17 fram till följande torsdag kl 08.

Beredskapen gäller utöver kontorstid. Övrig tid ansvarar enhetschef eller dennes ersättare. Kontakta förvaltningschef Eva Gustafsson på telefon 0416-27180 för att få information om vem som är tjänsteperson i beredskap.

Region Skåne har uppdraget att testa personal inom kommunal vård och omsorg. Vård och omsorgsförvaltningen har fått instruktioner kring vilka som kommer att omfattas av provtagningen och vilka kriterier som kommer att gälla. Samt hur man ska gå tillväga för att anmäla behov av provtagning. Vi räknar med att kriterier och vilka som omfattas kommer att justeras succesivt.

Eventuella frågor kan ställas till vår medicinskt ansvariga sjuksköterska Maria Mårtensson 0416-27333.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 24 november 2020
Sidan publicerad av: Johanna Svedin