Information om coronaviruset

Här finns information om aktuellt läge med covid-19. Du hittar även länkar till myndigheter och resurser där det finns mer information.

En tredje dos i Skåne

Alla över 16 år kommer att erbjudas en tredje dos vaccin mot covid-19. Just nu är det alla som är 65 år eller äldre som kan boka en tid.

Du som är 65 år eller äldre

I första hand blir du erbjuden det vaccin du fick vid dos 1 och 2, men det går också bra att få ett annat vaccin. Just nu används vaccin från Moderna eller Pfizer. Ta med din legitimation och ditt vaccinationskort eller covidbevis till vaccinationen.

Boka tid

Boka tid på din vårdcentral, de flesta har tidbokning via e-tjänsterna. På vårdcentralen kan du också vaccinera dig mot influensa samtidigt.

Vaccinationen är gratis

Du som är 16 år eller äldre kan vaccinera dig mot covid-19. Det gäller även om du fyller 16 år senare i år. Vaccination för dig som är mellan 12 och 15 år startade 11 oktober. Du som är mellan 12 och 15 år kommer att vaccineras på din skola.
Information och tidsbokning vaccination mot covid-19 (1177.se)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Detta gäller från 22 november

Både vaccinerade och ovaccinerade bör testa sig vid symtom

Som tidigare uppmanas alla att vara uppmärksamma på symtom och stanna hemma, men från 22 november rekommenderas även vaccinerade att testa sig för covid-19 när de får symtom. Följande rekommendationer kommer därmed att gälla:

  • Var uppmärksam på nytillkomna symtom som halsont, snuva, feber, hosta eller sjukdomskänsla.
  • Stanna hemma om du får dessa eller andra symtom på luftvägsinfektion.
  • Testa dig för covid-19 om du får symtom. Det gäller både dig som är ovaccinerad och dig som är vaccinerad. Barn som ännu inte börjat förskoleklass och de som haft konstaterad covid-19 senaste halvåret behöver inte testa sig. På 1177.se finns information om hur testningen går till där du bor.
  • Genom att stanna hemma när du får symtom minskar du spridningen av covid-19 och andra infektioner som influensa och RS-virus.
  • Även om du får ett negativt testsvar för covid-19 bör du fortsätta stanna hemma från arbetet, skolan, förskolan och andra aktiviteter när du får symtom på luftvägsinfektion. Det minskar spridningen av andra infektioner.
  • Ring telefonnummer 1177 om du behöver hjälp med att bedöma dina symtom eller råd om var du kan söka vård. Det gäller särskilt personer i riskgrupp som kan behöva behandling även för andra sjukdomar än covid-19, som till exempel influensa.

Åtgärder från 1 december

Till den 1 december tar Folkhälsomyndigheten fram föreskrifter mot smittspridning vid offentliga tillställningar och allmänna sammankomster. Myndigheten har också bett regeringen att besluta om vaccinationsbevis. De arrangemang som endast har deltagare med sådana bevis ska enligt förslaget kunna genomföras utan att begränsa antalet deltagare. Däremot kan kompletterande smittskyddsåtgärder komma att behövas.

Föreskrifter om allmänna sammankomster och offentliga tillställningar

Föreskrifterna ska omfatta allmänna sammankomster och offentliga tillställningar som till exempel sportevenemang, bio- och teaterföreställningar och konserter som inte använder sig av vaccinationsbevis. Arrangemang inomhus med upp till 100 deltagare och arrangemang utomhus berörs inte. Exempel på begränsningar som kan komma att införas är regler om max antal personer per kvadratmeter tillgänglig yta och krav på avstånd mellan sällskap. Förslaget kommer att skickas på remiss.

Vaccinationsbevis

Folkhälsomyndigheten har också bett regeringen besluta om vaccinationsbevis från den 1 december för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar.

Genom att kräva vaccinationsbevis av besökare ska en arrangör kunna fortsätta att bedriva sin verksamhet utan att begränsa antalet deltagare. Däremot kan kompletterande smittskyddsåtgärder komma att behövas.

Vaccinationsbevis ska kunna användas vid arrangemang för fler än 100 deltagare inomhus. Vaccination kommer vara förutsättningen för ett bevis och kan inte ersättas med bevis på genomgången infektion eller negativt test.

Förutsättningar för att få vaccinationsbevis

Med vaccinerad menas en person som tagit minst två doser vaccin. Det ska också ha gått minst två veckor sedan den andra dosen. Personer som inte vaccinerat sig eller endast tagit en dos räknas som ovaccinerade och kan inte få vaccinationsbevis.

Som vaccinationsbevis kommer covidbevis som utfärdas av Ehälsomyndigheten att användas.

EU-medborgare kommer kunna använda sina nationella covid-bevis för att visa att de är vaccinerade. Vissa vaccinsorter ges endast i en dos, de som vaccinerats med dem kan också få ett covid-bevis.

Information in English and frequently asked questions about covid-19.

The Public Health Agency of Sweden’s websitelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Information from Länsstyrelsen

Information about the new coronavirus in other languages, including arabic, persian and dari. The Public Health Agency of Sweden’s websitelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

From Länsstyrelsen:

Finska

Spanska

Arabiska

Soomaali

Smittämnen fastnar lätt på händer. De sprids vidare när du tar någon i hand. Tvätta därför händerna ofta med tvål och varmt vatten, cirka 30 sekunder (minst 20 sekunder). Tvätta alltid händerna när du kommer hem eller när du kommer till ditt arbete efter att ha varit ute, före måltid, vid mathantering och efter ett toalettbesök.

Behöver jag använda handsprit? Nej.
Nej, du behöver inte använda handsprit. Tvätta istället alltid händerna med tvål och vatten.

De allra flesta som blir sjuka behöver inte söka vård eftersom besvären brukar gå över av sig själv. Om du behöver söka vård, är det viktigt att ringa först och inte åka direkt till en mottagning. Det är för att undvika att smitta andra om du har coronaviruset. Det finns särskilda rutiner för hur du i så fall tas om hand.

Kontakta genast en vårdcentral eller en jouröppen mottagning om du har ett eller flera av följande besvär:

  • Du blir plötsligt mycket sämre.
  • Du får andningsbesvär även när du vilar.

Om det är stängt på vårdcentralen eller den jouröppna mottagningen, sök vård på en akutmottagning. Ring alltid först.

Ring telefonnummer 1177 om du behöver sjukvårdsrådgivning. Då kan du få hjälp att bedöma symtom eller hjälp med var du kan söka vård.

Om du har allmänna frågor om viruset kan du istället ringa det nationella informationsnumret 113 13, så kan fler som misstänker att de är smittade lättare nå fram på telefonnumret 1177.

Har du frågor om coronaviruset kan du läsa mer på Folkhälsomyndighetens sida.
Folkhälsomyndighetens frågor och svar om coronalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Aktuell krisinformation från svenska myndigheter.
Krisinformation.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Skriv ut
Senast uppdaterad: 22 november 2021
Sidan publicerad av: Helen Wennerholm