Återställningsarbete på Västergatan leder om trafiken via Idegatan

Bild

Bildtext (Ändras i inställningar och glöm inte alt-text)

På måndag den 23 mars påbörjas återställning på Västergatan av det ledningsarbete som gjordes innan jul.

- Det som ska göras nu är stensättning och förberedelser för asfalt, säger Magnus Jönsson, verksamhetschef för offentlig utemiljö. Asfalten kommer vid ett senare tillfälle, då rör det sig om några timmar som vi behöver stänga av för trafik. Vi vill gärna göra arbetet nu så att gatan är återställd inför påskhandeln.
Under arbetets gång blir vi tvungna att stänga infarten till Västergatans gångfartsområde och hänvisa trafiken via Idegatan.
Arbetet börjar på måndag och beräknas vara klart på onsdag samma vecka.

Vi beklagar det besvär detta innebär för butiksinnehavarna och arbetar så fort vi kan för att arbetet ska bli klart.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 16 mars 2020