• Startsida
  • / Nyhetsarkiv
  • / Medarbetarnas kompetenser karläggs för att snabbt kunna agera vid behov under coronakrisen

Medarbetarnas kompetenser karläggs för att snabbt kunna agera vid behov under coronakrisen

Bild

Just nu befinner sig delar av kommunens verksamheter under stor belastning och trycket
kan snabbt komma att öka ytterligare. HR-avdelningen har därför skickat ut en enkät till
samtliga kommunanställda i syfte att kartlägga kompetenser, för att snabbt kunna
omfördela arbete vid en akut situation.

Vid ett större utbrott kan Sjöbo kommun alltså bli tvunget att göra skarpa prioriteringar för
att stödja de mest kritiska funktionerna. I enkäten till medarbetarna får de bland annat svara
på om de skulle kunna hjälpa till med andra arbetsuppgifter än sina ordinarie, om
situationen behöver det. Det kan bland annat handla om att köra olika transporter och göra
enklare inköp.

Omfattande personalbortfall
I och med att Sjöbo kommun följer folkhälsomyndighetens rekommendationer, att personal
stannar hemma även vid milda förkylningssymtom kombinerat med mycket vab, har
kommunen just nu ett stort personalbortfall. Initiativet till enkäten kommer därför från HR-avdelningen,
för att kunna säkerställa att kommunen fortsatt kan hålla hög kvalité och
samtidigt står beredda vid en akut situation.
- Det viktigaste är att vi hjälper de mest utsatta bland våra kommuninnevånare samt stöttar
våra vårdande verksamhet i alla avseenden. Om den höga belastningen kvarstår under en
längre tid eller om situationen förvärras måste vi bara beredda att göra tydliga prioriteringar,
där en del verksamheter helt stängs ner. För att bättre förbereda oss för ett sådant scenario,
så genomför vi därför en kartläggning bland vår personal. Dels avseende kompetens, dels
avseende inställning till att arbeta i en annan verksamhet, berättar Dan Sivnert, HR-chef.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 24 mars 2020