Tyck till om framtidens avfallshantering

Bild

Kommunen har tagit fram förslag till en ny renhållningsordning. Renhållningsordningen består av två delar; avfallsföreskrifter och gemensam kretsloppsplan (avfallsplan). Nu vill vi gärna veta vad du tycker om förslaget.

Gemensam kretsloppsplan 2021–2030 och avfallsföreskrifter ställs ut för synpunkter
Just nu pågår arbetet med att ta fram en ny renhållningsordning. Mellan den 1 april och den 4 maj kan alla som bor och verkar i Sjöbo kommun ta del av förslaget och lämna synpunkter på det. Enligt miljöbalken ska alla kommuner i Sverige ha en avfallsplan.

Utställning
Förslaget till ny renhållningsordning ställs ut i på biblioteken i Sjöbo, Blentarp, Lövestad och Vollsjö samt i kommunhuset och på tekniska förvaltningen på Ommavägen 30. Där kan du ta del av förslaget i sin helhet.

Ladda ner renhållningsordningen
Avfallsföreskrifter
Den gemensamma kretsloppsplanen

Så kan du tycka till
Mellan den 1 april och den 4 maj är renhållningsordningen med nya avfallsföreskrifter och ny gemensam kretsloppsplan ute på samråd och utställning. Det betyder att du som invånare, verksamhet eller annan intressent kan tycka till om innehållet och lämna synpunkter. Det är en del av den demokratiska processen.

Alla är välkomna att lämna skriftliga synpunkter. Det finns flera sätt att göra det på. Du skicka in synpunkterna via ett formulär på Sysav:s webbplats.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Du kan också skicka in dina synpunkter för såväl gemensam kretsloppsplan som avfallsföreskrifter via post till:
Sjöbo kommun
Tekniska förvaltningen
Ommavägen 30
275 33 Sjöbo

Kom ihåg att dina synpunkter som lämnas via post ska märkas med namn och diarienummer för att det ska gälla som officiell synpunkt. Märk med följande information:
• TNN 2020/103 Renhållningsordning 2021-2030

Komplement till inskick av synpunkter
Om renhållningsordningen:
Från avfall till resurs - gemensam kretsloppsplan 2021–2030
Renhållningsordningen består av två delar; avfallsföreskrifter och den gemensamma kretsloppsplanen (avfallsplan).

Den nya renhållningsordningen med gemensam kretsloppsplan och avfallsföreskrifter har tagits fram gemensamt av 11 kommuner som tillhör Sysavregionen. Ett genomgående fokus är att gå från avfall till resurser. Den gemensamma kretsloppsplanen sträcker sig från år 2021 till år 2030 och har tre mål och 24 indikatorer. Målen i kretsloppsplanen blir utgångspunkten för hur kommunerna inom Sysavregionen kommer att arbeta med avfallsfrågor under perioden.

Allt hänger ihop
Den gemensamma kretsloppsplanen ska vara hela kommunens strategiska plan och skapa ett brett engagemang i kommunens egna verksamheter. Kommunerna har stor möjlighet att påverka produktion och konsumtion av varor och tjänster och har därmed en viktig roll att gå före i en hållbar utveckling.

En plan, tre mål
Den gemensamma kretsloppsplanen har tre mål som alla främjar en hållbar utveckling i samhället. De tre målen hänger ihop och bidrar till att minska avfallet och miljöbelastningen, öka återanvändningen och återvinningen samt sätta beteendeförändring i fokus.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 1 april 2020
Sidan publicerad av: Samir Hassan