Förändringar gällande feriearbete

Vi gör vårt bästa med att erbjuda feriearbeten, men på grund av rådande omständigheter med coronapandemi  har vi erbjudit preliminära placeringar. Feriearbete har återkallats inom förskola, fritidshem samt kök inom äldreomsorg. Mail har gått ut till berörda ungdomar 200504.  Vi inventerar just nu fler möjliga placeringar.

Preliminära placeringar
Med rådande omständigheter kring Coronapandemin så kommer din placering att vara preliminär, med förbehållet att vi kan dra tillbaka placeringen såvida arbetsplatsen ej har möjlighet att ta emot feriearbetare eller om det tas andra beslut /regler för minderåriga som påverkar.
Detta kan komma till din mail  med kort varsel så håll koll på din mail ofta.

Feriearbete inom förskola, fritids och kök inom äldreomsorgen har återkallats.

Feriearbete har återkallats inom förskola/fritidshem samt kök inom äldreomsorgen, mail har gått ut till berörda ungdomar 20-05-04. Vi inventerar just nu fler möjliga placeringar till de som anmält sig till reservplatser under utsatt tid.

Är du Feriearbetare som har blivit erbjuden en preliminär placering inom barnomsorg, exempelvis fritids, förskola? Då kommer du dessvärre inte kunna arbeta på det jobb du preliminärt blivit erbjuden.
Vi har skickat mejl till dig som är berörd av detta den 4 maj.

På grund av smittorisken har beslut tagits att ungdomar under 18 år inte får placeras inom barnomsorgen, vilket innebär att erbjudande om sommarjobb inom dessa verksamheter nu dras tillbaka/återkallas. Det grundar sig i Arbetsmiljöverkets regler för minderåriga och smittorisk klass 3, Covid-19. Ett  förtydligande från SKR gjordes under förra veckan där man förbjuder arbetet inom barnomsorg då man anser att smittorisk finns i ett barn-nära arbete. 

Jag mister min plats — vad händer nu?

Vi arbetar för fullt för att kunna erbjuda dig som anmält att du vill stå på reservplats, ett feriearbete inom ett annat arbetsområde. Du behöver dock vara beredd på att bli erbjuden ett sommarjobb under en annan period samt på en annan plats än vad du önskade i din ansökan. Vi kan heller inte garantera att du kommer bli erbjuden ett nytt jobb.

Håll koll på din mejl och vår hemsida som vi uppdaterar kontinuerligt. Om du blir erbjuden ett nytt sommarjobb kommer du behöva tacka ja via mail ganska omgående.
Vi förstår att det kan kännas frustrerande att inte få den preliminära placeringen som du redan tackat ja till, men på grund av den rådande situationen hoppas vi på överseende!

RESERVPLATSER - ÅTERBUD  - Uppdatering 200622

Vi har nu lyckats erbjuda nya feriearbete till de som önskat att stå på reservplats. Tack vare alla kreativa ideér, nya arbetsuppgifter och extra platser har vi nu lyckats erbjuda nya placeringar till alla de 17 -åringar som önskat stå på reservplats. 

HR-avdelningen vill rikta ett stort tack till alla er som varit med och skapat de nya platserna och till alla er som ställer upp som handledare! Flera ungdomar som hade preliminära placeringar som återkallades, är nu väldigt glada för att kunna erbjudas ett nytt sommarjobb av Sjöbo kommun.
Många glada föräldrar och vårdnadshavare har också hört av sig och är väldigt tacksamma att vi ansträngt oss under denna knasiga tid för att erbjuda ungdomarna en sysselsättning i sommar.

Det är väldigt betydelsefullt i år då det kan vara lite mer klurigt att hitta andra sommarjobb inom andra områden när man är 17 år och minderårig.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 12 maj 2020
Sidan publicerad av: Else Håkansson