Samarbete ska fånga upp ungdomar som riskerar att hamna fel i livet

Under hösten 2019 och våren 2020 har socialtjänsten inlett ett nytt samarbete tillsammans med polisen kallat Youngster.

Metoden är skapad av kommunpolisen i Tomelilla utifrån stor oro gällande ökad narkotikaanvändning bland ungdomar. En insats som ska genomföras i alla SÖSK-kommuner.

Målet med insatsen är att identifiera ungdomar i ålder 12-18 år som befinner sig i riskområde i kommunen. Insatsen inleds med en kartläggningsfas, på cirka 8 veckor. Kartläggningsfasen innefattar uppsökande verksamhet ute på fältet av polis, fältsekreterare och behandlare. Under kartläggningsfasen gör polisen även skolbesök.

När kartläggningsfasen är klar sker oanmälda hembesök av polis, fältsekreterare och behandlare hos de ungdomar som vi känner oro kring. På plats kan man då besluta vilka åtgärder som är lämpliga från polisens respektive socialtjänstens sida.

Insatsen syftar till att i ett tidigt stadium bjuda in till samtal med den unge och vårdnadshavare. Under samtalet skriver alla, som är med på mötet, under ett sekretessmedgivande. Syftet med det är att alla ska kunna prata fritt i rummet. Orossamtalet är frivilligt men uppskattat av de familjer som vi redan har besökt.

Under samtalet pratar vi alla öppet om den oro som vi från polis och socialtjänst bär på och syftet är att i tidigt skede stoppa eventuella eskalerade mönster som är lätt att falla in i som ungdom.

Insatsen kommer att löpa över tid.

Läs mer om det stöd vi kan erbjuda barn och unga.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 18 maj 2020