Spara på vattnet

Vatten

Det torra och soliga vädret gör att det just nu är hög förbrukning av vatten i kommunen. Vi uppmanar alla att hjälpa till att spara på vattnet.

VA-enheten i Sjöbo kommun följer kontinuerligt grundvattennivåerna och produktionen av dricksvatten. Grundvattennivåerna och produktionen har varit normala under våren och försommaren, men nu har produktionen ökat kraftigt. Från VA-enhetens sida ser man en stark koppling till det fina vädret och att fler personer är hemma eller besöker sina sommarstugor.

- Vi ser att förbrukningen varit mycket hög de senaste dagarna, och vi uppmanar alla att spara på vattnet så att vi kan bibehålla trycket i ledningarna. Om det skulle inträffa en större läcka eller en brand måste vi alltid se till att ha marginaler kvar i ledningsnätet.
Hjälp oss genom att tänka på din vattenförbrukning, säger Pia Fröjd, VA-ingenjör på Sjöbo kommun.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 18 juni 2020
Sidan publicerad av: Åsa Löfgren