Fri surf publikt i kommunen inom kort

Bild

Senast mars 2022 ska installationen av WiFi4EUs ”hotspot”, det vill säga plats med publik internettäckning, finnas tillgänglig för trådlös anslutning till internet. Möjligheten till fri surf ska finnas under minst tre år.

Ett sammanlänkat Europa
Fri surf publikt kommer att finansieras av EU-fonden för ett sammanlänkat Europa (FSE). FSE bekostar installationskostnader upp till 15 000 euro per kommun. Sjöbo kommun står för drift och abonnemangskostnader under tre år. Sjöbo kommun har 18 månader på oss att installera gratis och reklamfri publikt WiFi på en eller flera platser i kommunen.

Fri surf syftar till att bidra till att ge kommunens invånare och besökare internetuppkoppling av hög kvalitet på centrala offentliga platser. Kostnadsfri och trådlös uppkoppling bidrar till att överbrygga den digitala klyftan, särskilt i samhällen som släpar efter vad gäller digital kunskap, menar FSE.

Genom projektet ska tillgången till webbtjänster som ökar lokalbefolkningens livskvalitet förbättra, genom att göra det lättare att utnyttja vissa tjänster, så som e-hälsa och e-förvaltning. Det ska även bana väg för nya initiativ som ökar den digitala delaktigheten och främja lokala små och medelstora företag som satsar på innovativa digitala produkter och tjänster.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 9 juli 2020