Vombsjösänkan blir kandidatur till biosfärområde

Nationella Biosfärkommittén på besök i Vombsjösänkan tillsammans med värdorganisationer och föredragshållare den 23 oktober 2020.

Nationella Biosfärkommittén på besök i Vombsjösänkan tillsammans med värdorganisationer och föredragshållare den 23 oktober 2020.

Nationella Biosfärkommittén meddelade på torsdagen att man beviljar Sjöbo-, Eslöv- och Lunds kommuners ansökan om att få inleda en kandidatur till att bli ett Unesco biosfärområde.

Vombsjösänkan är ett fantastiskt område där kultur- och naturlandskap möts, på tröskeln till en av Skandinaviens mest tättbefolkade regioner. Inom ett biosfärområde försöker man arbeta med naturvård och hållbar utveckling på ett nytt sätt och ska vara modellområden för hållbar utveckling. Människor ska kunna bo och utvecklas i området samtidigt som samhället kan testa ny kunskap och praktik när det gäller att hållbart hantera relationen mellan människan och naturen – att både bruka och bevara. I Vombsjösänkan finns stora naturvärden men också många utmaningar för att nå en hållbar utveckling.

Förenta nationernas organisation för utbildning, vetenskap och kultur, Unesco, utser Biosfärområden, Runt om i världen finns över 700 biosfärområden och i Sverige sju områden med Kristianstad Vattenrike som det närmast belägna i Skåne. Biosfärområde är inte en form av extra skydd utan en samverkansform och demonstrationsområde för hur människan och naturen kan samverka. Det är också en förutsättning att det finns samhällen och näringsverksamhet inom biosfärområdet där olika former för hållbarhet och demonstrationsprojekt kan prövas.

Tanken att Vombsjösänkan kunde bli biosfärområde väcktes redan 2012 i Interreg Södra Östersjö projektet LIFEscape, som Lund och Sjöbo kommuner deltog i tillsammans för att visa hur den Europeiska landskapskonventionen kunde förverkligas i Vombsjösänkan. Under åren 2017-2018 gick Sjöbo-, Eslövs- och Lunds kommuner samman för att ta fram en förstudie inför kandidaturen. Förstudien blev klar 2020 och skickades in till den nationella biosfärkommittén, som har Naturvårdsverket som värdorganisation. Ett Leaderprojekt ”Tillsammans för Biosfärområde Vombsjösänkan” startades 2019 och hjälper till att engagera boende och verksamma i Vombsjösänkan i arbetet med en hållbar utveckling i området och förberedelser för kandidaturen.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 6 november 2020