Idag flaggar Sjöbo kommun för alla barn!

Bild med texten Barn har alla rätt i världen. Ballonger runt i kring.

Idag, den 20 november är det Barnkonventionens födelsedag.

Den 20 november 1989 antogs FN:s konvention om barnets rättigheter. Den 1 januari 2020 blev barnkonventionen lag.

Barnkonventionen består av 54 artiklar. Kort beskrivet stärker konventionen barns rättigheter. För alla barn ska ses som individer. Konventionen innehåller rättigheter som varje barn ska ha och gäller alla upp till 18 år som bor eller vistas i ett land. I barnkonventionen kallas alltså både barn och ungdomar för barn. Sverige och övriga länder måste göra sitt allra bästa för att det som står i barnkonventionen ska bli verklighet.

I Sjöbo finns ett upparbetat barnrättsarbete som styrs av en policy. Varje verksamhet har minst varsin barnrättsstrateg som har till uppgift att lyfta barnperspektivet. Förvaltningarnas barnrättsstrateger ska driva utvecklingsarbetet i sin förvaltning, bidra med barnfrågor i den kommunövergripande gruppen, som utgörs av förvaltningarnas barnrättstrateger, samt vara barnens röster ute i verksamheterna.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 20 november 2020