• Startsida
  • / Nyhetsarkiv
  • / Tillägg till beslut om årliga avgifter och andra åtgärder för företagen med anledning av pandemin

Tillägg till beslut om årliga avgifter och andra åtgärder för företagen med anledning av pandemin

Bild

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att förlängd betalningstid även ska gälla årlig tillsyns- och kontrollavgift för de företag som begär anstånd.

Pandemin fortsätter och samhällsbyggnadsnämnden är väl medvetna om den tuffa situation som råder och vill därför fortsätta underlätta för företagen i Sjöbo kommun. Därför kommer de företag som begär anstånd för årlig tillsyn- och kontrollavgift, alltså att beviljas förlängd betalningstid.

Samhällsbyggnadsnämndens beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att debitering av de årliga kontroll- och tillsynsavgifter inom
miljöenhetens verksamhetsområden (miljöbalken, livsmedel, folköl och receptfria läkemedel) ska ske först efter 1 september 2020.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar följa Länsstyrelsen i Skånes beslut och kommer inte heller fatta beslut om miljösanktionsavgifter i de fall miljörapport eller köldmedierapport lämnas in till oss som tillsynsmyndighet före den 30 april 2020.

Förlängd betalningstid
Nämnden beslutar också att förlänga tidsfrister för de företag som begär anstånd i prövnings- och
tillsynsärende där så är möjligt samt prioritera verksamhetskritiska prövnings- och tillsynsärenden. Dessutom beslutar nämnden att skjuta fram tillsynsbesök som inte är kritiska samt att anpassa tillsynen efter dialog med företagen.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 23 november 2020