Sortea skapar engagemang och glädje

Sortea, tecknad tjej

Den 3 december gästar Marika Tagel Mårtensson, Sjöbo kommuns avfalls- och miljöingenjör, Håll Sverige Rents årliga konferens. Under punkten "Engagemang genom glädje" ska hon berätta hur Sjöbo kommun har jobbat med att skapa engagemang och glädje för att minska nedskräpningen. 

Marika Tagel-Mårtensson

Här får du ta del av vår resa och hur vi jobbat med detta. Marika Tagel Mårtensson berättar bland annat om hur Sortea kom att bli en viktig figur för att skapa just engagemang och glädje.

Sortea gör det enklare att förstå sorteringsguiden

Sjöbo kommun har en egen sophjältinna som heter Sortea. Idén till Sortea föddes under 2016 och utformades tillsammans med kommunens dåvarande miljöstrateg.

Nedskräpning är ett stort område där Sortea verkligen kan få komma till sin rätt, men hon har även använts i källsorteringskampanjer såsom en sorteringsguide för ”svårare” förpackningar till våra kommuninvånare. Sorteringsguiden tog fokus på de förpackningar som inte var så lätt att se var de skulle sorteras.

Sortea dyker upp i Håll Sverige Rent- kampanj och vi lanserar tävlingen Skräpmonstret

Därefter började vi engagera Sortea i Håll Sverige Rent- kampanjen 2018. Vi beslöt att göra en tävling där man skulle bygga ett skräpmonster av det skräp man hade samlat ihop. En serie-strip med Sortea sattes ihop där man fick lite kluriga uppgifter om nedskräpning samtidigt som man kunde skymta lite av Sorteas ”Skräpödla”.

—Vi slog på stort med flera utskick, både digitalt och utdelning av info-blad i samband med materialutdelningen till skolor och förskolor. I slutet av kampanjen hade hon etablerats så pass mycket i kommunen att förskolor själva använde sig av ”henne”. Både i samband med kampanjen men även i andra sammanhang som hängde ihop med nedskräpning och källsortering. Kul tyckte vi, berättar Marika Tagel-Mårtensson.

Första vinst var inträde till ett lekland medan andra pris var besök av ett av våra fyrfackssopbilar. Då hörde flera förskolor av sig tillsammans med inskickat bidrag att de hellre önskade sig ”andra” pris för det tyckte barnen var roligare. Den förskola som fick sopbilsbesöket engagerade sig väldigt mycket. Vi fick plocka upp en pedagog som hade klätt ut sig till Sortea innan vi kom fram till förskolan. När vi kom med sopbilen var det stort jubel hos barnen, man kände sig som en rockstjärna.

Samma tävling genomfördes även under 2019. Under 2020 var tanken att ändra fokus från skräpmonster till en utställning av sitt skräp på kommunens bibliotek. Givetvis tillsammans med Sortea. Detta kunde vi tyvärr inte genomföra på grund av covid-19.

Sortea ingår i kommunens hållbarhetshjältar och har även deltagit i en animerad film som handlat om Agenda 2030 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och släpptes under adventsveckorna 2017.

Läroböcker om hållbarhet och avfallshantering

Kommunen sponsrar även utgivningen av läroboken Natur & Miljöboken där Sortea visas på baksidan och ger information om hållbarhet och avfallshantering. I en pratbubbla säger Sortea exempelvis ”Under 2017 samlade invånarna i Sjöbo kommun in 1 065 ton matavfall, vilket motsvarar bränslet en bil behöver för att köra 38 varv runt jorden! Det bästa är såklart att äta upp maten, men hade matresterna slängts i restavfallet istället hade det bara varit bortkastad energi.”

—Jag finner det bäst att arbeta med dessa figurer på flera plan inom avfallsområdet och inte endast för nedskräpning. Då förknippar våra invånare Sortea med både hållbar miljö och källsortering såväl som nedskräpning, berättar Marika Tagel-Mårtensson.

Engagerade Planetskötare

Planetskötarna är ett initiativ från våra LSS-brukare. De tog promenader flera gånger i veckan och tyckte inte om att det låg skräp på deras promenadstråk. De pratade mycket om nedskräpning och hur det påverkar miljön. Så de ville göra något åt saken. Personal från vård- och omsorgsförvaltningen kontaktade mig för att se hur man kunde gå tillväga om man ville göra en insats i naturen. Jag tog med kommunens parkavdelning till ett möte med ansvariga för LSS. Då fick vi veta att brukarna är väldigt engagerade i det här och har kommit fram till att de vill bli ”Planetskötare”. Så de drog igång en grupp.

Parkavdelningen stöttade med kartor över de vanligaste turerna de har för skräpplockning och ställen där det genereras mer skräp. Dessa används nu som utgångspunkt för Planetskötarnas promenader. De har även inlett ett bra samarbete med Bil Bengtsson som tidvis har varit hårt drabbade av nedskräpning.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 24 november 2020