Arbete på Silogatan påverkar trafiken

Silogatan i Sjöbo 

Silogatan i Sjöbo

Jakobsgatan och gångbanor längs Silogatan färdigställs

Den 1/12 påbörjas projektet med att färdigställa gångbanor längs med Silogatans norra sida.

I samband med detta färdigställer man även Jakobsgatan, en gata mellan Silogatan och Hotellgatan. Jakobsgatan stensätts och får karaktären av ett gångfartsområde. Detta innebär att man färdas på de gåendes villkor.
Entreprenör är Svevia.

Trafiken på Silogatan och Södergatan regleras med trafikljus.
Tillfälliga korta avstängningar längs Hotellgatan kan förekomma under projektets gång.

Bussar i linjetrafik tillåts trafikera Silogatan.
Besökare till verksamheter och handel kan ta sig fram via alternativa vägar såsom Hotellgatan och Västergatan.
Lastbilar som inte har direkt målpunkt i centrum ombedes att ta alternativa vägar istället.

Infarter från Silogatan till pendlarparkeringen/parkering stängs och nås istället via tillfällig väg från Fabriksgatan/Solgatan.

Röd - stängs av för trafik, öppen för buss i linjetrafik. Trafikljus sätt upp för att reglera trafikströmmar.Infarter till parkeringar stängs. Alternativ väg se "grön" nedan.
Gång- och cykeltrafiketer kan trafikera södra gång- och cykelvägen som vanligt.

Gul - tillfällig väg, pilar lämplig färdväg till pendlarparkering.

Grön - alternativa färdvägar biltrafik. Hotellgatan kommer stängas av tillfälligt övrig tid dubbelriktad trafik. Västergatan enkelriktad.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 30 november 2020