Stark ekonomi i Sjöbo kommun

Bild

Sparbanken Skånes rapport, ”Skånsk konjunktur”, för perioden september 2019 – september 2020, visar goda resultat för Sjöbo kommun. Låg arbetslöshet, tillväxt hos företagen i kommunen och stigande huspriser är några av de positiva resultaten för Sjöbo kommun.

Högst sysselsättning
Arbetslösheten i Sydöstra Skåne ökar mindre än i övriga länet och låg i september 2020 på 7,4 procent, en ökat med 0,8 procentenheter under det senaste året. I hela Skåne steg arbetslösheten med 1,8 procent under samma period och totalt var arbetslösheten i Skåne 11,1 procent.

I Sjöbo är arbetslösheten för perioden 6.9 procent, vilket är längst i Sydöstra Skåne och en av de lägsta i länet.

Går bra för företag i Sjöbo kommun
Coronakrisen har drabbat många företag hårt men trots det så är utveckling i antal anställda hos företagen i kommunen totalt sett positivt. 48 personer fler jobbade i den privata sektorn i år jämfört med året innan. Även nystartade företag ökade. Mellan januari och juni 2020 startades 77 nya företag i Sjöbo kommun, en ökning med 13 stycken jämfört med 2019.

Värdet på villor har gått upp
I Sjöbo kommun har villapriserna gått upp med 6 procent mellan oktober 2019 och september 2020, jämfört med föregående tolvmånadersperiod. Det är en lägre nivå än i storstadsregionerna vid Öresundskusten, men en högre nivå än i Mellanskåne, Norra- och Nordöstra Skåne.

Läs mer:
Du hittar hela rapporten på Sparbanken Skånes hemsida, klicka här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Skriv ut
Senast uppdaterad: 30 november 2020