Fall av fågelinfluensa upptäckt i kläckäggsanläggning i Blentarp

Bild

I provresultat från Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, är det konstaterat att
fågelinfluensa upptäckts på en kläckäggsanläggning i Blentarp. De smittade fåglarna kommer att avlivas och de aktuella byggnaderna saneras. Jordbruksverket har även beslutat om ”spärrförklaring”, vilket innebär att inga djur eller djurprodukter får lämna det spärrade området utan Jordbruksverkets tillstånd.

På anläggningen är smittan konstaterad i två av totalt tolv hus. Jordbruksverket har beslutat att samtliga 18 000 djur i de aktuella byggnaderna ska avlivas och byggnaderna ska saneras. Det aktuella fågelinfluensaviruset H5N8 är mycket smittsamt mellan fåglar. Risken för människor i allmänheten att smittas är i det närmaste obefintlig, enligt Folkhälsomyndigheten.

Restriktionsområde
Jordbruksverket har beslutat om restriktionsområden runt den smittade besättningen, med olika grad av restriktioner. Dessutom gäller nu skyddsnivå 3 i restriktionsområdena, skyddsnivå 2 gäller i resten av landet. Skyddsnivå 3 innebär bland att även hobbyfjäderfä och andra hobbyfåglar måste hållas inomhus. Om detta undantagsvis inte går att genomföra får de hållas inhägnade utomhus, men ska då ges foder och vatten inomhus eller under tak utomhus.

Karta över restriktionsområdena
Du hittar kartan här.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Gäller för skyddsnivå 3
Information om vad som gäller, hittar du här.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Var uppmärksamma och rapportera fynd
Djurägare i hela landet uppmanas vara uppmärksamma och ta kontakt med veterinär om fjäderfän visar ökad dödlighet, förändringar i foder- och vattenkonsumtion, sänkning i äggproduktion eller nedsatt allmäntillstånd.

Rapporterar in fynd av döda vilda fåglar till SVA rapporteravilt.sva.se.länk till annan webbplats På så sätt kan ökad dödlighet upptäckas och genom provtagning kan vi också få reda på om viruset finns hos vilda fåglar i ett visst område.

För dig som kommer i kontakt med hobbyflockar/mindre fjäderfäflockar kan du även ta del av Svenska äggs broschyr ”Smittskydd i små fjäderfäflockarlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster”.

Går fortsatt att äta ägg och kött från fågel
Som konsument kan man fortsätta äta ägg och kött, enligt Livsmedelsverket.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 5 januari 2021
Sidan publicerad av: Samir Hassan