​Färsingaskolan inför distansundervisning för årskurs 7-9

Färsingaskolan i Sjöbo. Bilden visar entrén och del av skolgården.

Färsingaskolan i Sjöbo

​Färsingaskolan inför distansundervisning för årskurs 7-9 under perioden 13 januari till och med den 22 januari, med undantag för grundsärskola och resursskola. Beslutet grundas i Region Skånes rekommendation från den 7 januari.

Grundskoleverksamhetens övergång till distansundervisning innebär att samtliga läroplaner fortgår, men med ett förändrat undervisningssätt. Vi bedömer att denna förändring inte påverkar kursmål eller långsiktiga utbildningsmål, då det handlar om en kortare period. Efter den 24 januari ska verksamheten återgå till ordinarie undervisningsformer.

En eventuell förlängning av distansundervisningen utmanar skoluppdraget och medför långsiktiga problem för enskilda elever och elevgrupper att nå lärandemål och kursmål, bland annat i slutbetyg inom enskilda ämnen som till exempel idrott, hemkunskap, slöjd och bild. Det påverkar även språkutveckling och praktiska moment inom natur-orienterade ämnen. Därför ska grundskoleverksamheten i årskurs 7-9 under perioden 11-24 januari utvärdera det covid-förebyggande arbetet internt vid Färsingaskolan för att förstärka och utveckla en ännu mer covid-säker arbetsmiljö för alla inom skolan. Till stöd för detta kommer Familjeförvaltningens ledningsresurser att användas. Allt för att närundervisningen ska kunna återupptas i olika former från den 25 januari.

Relaterade länkar

Skriv ut
Senast uppdaterad: 8 januari 2021
Sidan publicerad av: Johanna Svedin