Verksamhetsutövarens skyldigheter enligt covid-19-lagen

Bild

Verksamheter är skyldiga att förebygga smittspridning genom att bedriva verksamheten på ett sådant sätt att trängsel undviks och att människor kan hålla ett från smittskyddssynpunkt säkert avstånd från varandra.

Handelsplatser ska vidta följande åtgärder:

 • Beräkna det maximala antalet kunder som får vistas i verksamhetens lokaler (maxantalet). Maxantalet ska beräknas på sådant sätt att varje besökare kan hålla minst 2 meter till andra.
 • Dokumentera maxantalet.
 • Tydligt ange maxantalet vid verksamhetens samtliga ingångar.
 • Säkerställa att maxantalet i verksamheten inte överskrids.
 • Utforma lokaler och tillhörande utrymmen utomhus på ett sådant sätt att trängsel undviks och att besökare kan hålla ett från smittskyddssynpunkt säkert avstånd från varandra.
 • Utforma in- och utpassage till lokalen och tillhörande områden utomhus på ett sådant sätt att trängsel undviks.
 • Informera sina kunder om hur smittspridning kan undvikas
 • Erbjuda sina kunder möjlighet att tvätta händerna med tvål och vatten eller handdesinfektion.
 • Dokumentera de smittskyddsåtgärder som verksamheten har vidtagit.
 • Följa upp de vidtagna smittskyddsåtgärderna.
 • Hålla sig informerad om särskilda rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och smittskyddsläkaren.

För gallerior och varuhus ska även följande vidtas:

 • Maxantalet får inte överstiga summan av maxantalen för de handelsplatser som ingår i gallerian eller varuhuset.
 • För att undvika trängsel ska grupper av sittmöbler i allmänna utrymmen spärras av eller tas bort.

Några av folkhälsomyndighetens råd för att undvika trängsel:

 • Anvisa kunder till en särskilt angiven in- eller utpassage.
 • Ta fram alternativa lösningar till fysiska köer.
 • Anvisa vilket avstånd som kunder bör hålla till varandra samt hur de bör förflytta sig i er lokal.
 • Informera kunder om att handla ensamma och på tider med mindre beläggning.
 • Ett sätt att säkerställa att säkerställa att maxantalet i verksamheten inte överskrids är att räkna antalet in- och utpasserande besökare.

Serveringsställen omfattas inte av covid-19 lagen
Maxantal ska därför inte beräknas för deras verksamheter, inte heller räknas in i gallerors/varuhus totala maxantal.

Galleria
En gallerias samtliga butiker kan tillsammans ta emot maximalt 100 personer. Detta innebära att hela gallerians maxantal är 100 personer.

Reglerna är komplement till redan befintliga föreskrifter, allmänna råd och rekommendationer
Mer information och gällande lagstiftning finns på folkhalsomyndigheten.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Regionens information om Covid-19 hittar du på 1177.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Kontaktuppgifter till Länsstyrelsen samt aktuell information om tillsyn utifrån covid-19-lagen hittar du på lansstyrelsen.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Skriv ut
Senast uppdaterad: 11 januari 2021