Tryggheten ökar i Sjöbo kommun

Foto: Polisen

Men fortkörning är fortsatt ett problem visar Polisens årliga trygghetsmätning.

Polisens årliga trygghetsmätning visar att fortkörning och buskörning fortfarande är det som skapar otrygghet hos Sjöboborna. Men glädjande här är att det går åt rätt håll. På en 6-gradig skala (där 6 är mest allvarligt och 1 är minst allvarligt) har vi på båda dessa områden gått från en 4:a till en 3:a jämfört med förra året.

Andra områden där invånarna tidigare gett lite högre siffror är nedskräpning och skadegörelse. Men invånarna upplever inte längre att detta är något större problem. Även här visar siffrorna på en förbättring. När det gäller nedskräpning går vi från en 3:a till en 2:a, när det gäller skadegörelse från en 2:a till en 1:a.

Tittar vi närmare på vad mätningen visar när vi bryter ut Sjöbo tätort respektive byarna så ser vi att invånarna uppger lite olika problemområden beroende på var de bor. I tätorten finns en hög oro för att gå ut ensam sent på kvällen, en 4:a. Det är samma siffra som förra året. I byarna är det istället fortkörning som skapar mest otrygghet. Här får vi siffran 4. Det är dock en minskning från förra årets 5:a.

När vi tittar närmare på åldersgrupper och hur de svarat sticker gruppen 16-19 år ut som en grupp som upplever större otrygghet än andra åldersgrupper. Här planerar kommunen i samarbete med polisen att arbeta ännu mer med just denna gruppen.

Totalt sett visar trygghetsmätningen att Sjöbo är en trygg kommun. Vi har gått från 2,00 (2019) i problemindex till 1,69 (2020). En klar förbättring.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 21 januari 2021