Elda på rätt sätt och visa hänsyn till dina grannar

Vedeldning i tätbebyggda områden leder ofta till störningar för de omkringboende. Fundera över hur omgivningen kan påverkas av din vedeldning och respektera grannarnas rätt till ren luft i sin boendemiljö.

Prata gärna med dina grannar för att få reda på om de störs av din eldning. Undvik att elda när väderförhållandena kan göra så att rök sugs in i omkringboendes ventilationssystem, och var speciellt uppmärksam på lufttryck och vindriktning.

Sjöbo kommun får in fler och fler klagomål angående olägenheter från omgivningens vedeldning. Rök från vedeldning är visserligen ett biobränsle, men innehåller samtidigt många ohälsosamma ämnen, däribland polycykliska aromatiska kolväten (PAH) som tillhör en grupp av ämnen som är bland de mest cancerframkallande ämnen man känner till. Många av ämnena i vedeldningsrök är noga kartlagda och kan ge upphov till cancer, hjärt- och kärlsjukdomar, luftrörsproblem, nedsatt lungfunktion och luftvägssjukdomar. Personer med astma, kol (lungsjukdom), allergier eller hjärt- kärlsjukdomar kan få ökade besvär.

Som vedeldare har du enligt lag (miljöbalken) ansvar för att ditt eldande inte medför olägenhet för människors hälsa i din omgivning.

Råd vid vedeldning:

• Braskaminer, öppna spisar och kakelugnar bör endast användas för så kallad trivseleldning och inte för basuppvärmning. Trivseleldning innebär eldning vid högst två tillfällen per vecka och då några timmar per tillfälle.

• Använd endast torr och ren ved, lagrad minst ett år, kluven och anpassad till eldstaden – det är förbjudet att elda med målat och impregnerat virke.
• Se till att snabbt få fyr och hög temperatur i eldstaden när brasan tänds.
• Se till att lufttillförseln är god. Pyrelda inte! Utsläppen kan bli mycket höga.
• Kolla vindriktningen och vindstyrkan, så att röken inte stör grannarna. Elda inte när luften är stillastående, till exempel en regnig höstdag eller en kall vinterdag. Då sprids inte rökgaserna tillräckligt och det finns risk att de går ner mot marken.
• Titta på röken. Den ska vara i det närmaste osynlig och luktfri om du eldar rätt.
• Sota regelbundet.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 16 februari 2021