Gå med i Brunnsarkivet och skydda ditt vatten

Skydda din brunn genom att registrerar den i Brunnsarkivet. Brunnsarkivet är ett nationellt register som används för att identifiera brunnar inom ett område.

Vinsterna med att brunnen är registrerad är flera. Andra som vill borra efter vatten eller värme/energi i området har möjlighet att ta hänsyn till din brunn. Likaså när kommunen tar fram översiktsplaner och detaljplaner för ett område, eller vid andra förändringar som påverkar din brunn. Och kanske framför allt, en registrerad brunn ökar chanserna för räddningstjänsten att skydda din brunn om en miljöolycka inträffar i området.

Genom att registrera din brunn och lämna information om vattnets kvalitet och kvantitet, bidrar du till att vi får bättre kunskap om tillgången och kvaliteten på grundvattnet i olika områden inom kommunen. Den informationen är viktig för oss som planeringsunderlag för VA-utbyggnad och framtida behov av dricksvatten.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 24 februari 2021