Gamla och nya favoriter i nästa läsårs skapande skola!

Sjöbo kommun har idag fått besked om skapande skola-bidraget från Kulturrådet, och vi får hela 320 000 kronor för att göra projekt i grundskolan! Skapande skola ska gå till att utforska elevernas egna skapande och skapa möten med det professionella kulturlivet – under skoltid.

- Vi jobbar alltid hårt på att försöka passa in projekten i läroplanen, så att eleverna både får kicken av en konstupplevelse och att få prova någonting nytt, samtidigt som det ofta har ett lärandeperspektiv som ger lärarna möjlighet att jobba vidare med det, berättar Paula Brante, barn- och ungdomskulturutvecklare med ansvar för Skapande skola.

För läsåret 2021-2022 krävs ett coronatänk kring projekten, så det blir bland annat ett utomhusprojekt för åk 1, där man jobbar med att skapa bilder och konstverk med naturmaterial, ute i naturen och då kan koppla det både till bild, miljötänk och naturvetenskap. I årskurs 6 ser eleverna den fantastiska teaterföreställningen ”Jag är drottning” med Månteatern, med betydligt mindre publikgrupper än vanligt samt avspärrningar mellan klasser. Föreställningen presenterar de fyra drottningar vi har haft i Sverige, men tillför också ett nutidsperspektiv som gör att vi kommer drottningarna nära. Där får eleverna sen jobba med både en bild- och dramapedagog, och tackla teman som jämställdhet, klassfrågor och historia. Högstadiet med det populära greppet med spoken word, som bidrar med många övningar man kan använda i svenskaundervisningen, samtidigt som fokus på projektet är att eleverna får uttrycka sig själva och utforska poesi på ett helt nytt sätt.

- Det är jätteviktigt att skolorna får möjlighet att ha ett rikt och brett kulturprogram, och skapande skola är en stor del av detta. Kultur och kulturutövande är en självklar del av att vara människa, och vi hoppas framförallt att vi ger eleverna härliga upplevelser som inspirerar dem att fortsätta med olika typer av kulturutövande, oavsett vilken form det tar, avslutar Paula Brante.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 5 maj 2021