Vi jobbar för renare vatten i Vombsjön

Vombjön vatten och strand o solljus

Arbetet med att förbättra Vombsjöns vattenkvalitet uppmärksammas av SVT. Foto Helen Wennerholm

Trycket på Vombsjön ökar och den får allt större betydelse som dricksvattentäkt. Därför jobbas det hårt för att förbättra vattenkvaliteten – ett arbete som Sjöbo kommun är engagerad i. Arbetet med att rena Vombsjön uppmärksammas nu av SVT.

Förbättra vattenkvaliteten

Fokus Vombsjön är ett projekt där man jobbar med att hitta olika sätt att förbättra vattenkvaliteten i sjön. Anders Lindén från Sjöbo kommun är med i arbetsgruppen där även forskare, markägare och lantbrukare deltar.

- Det går sakta men säkert framåt. Mycket görs, men det är först efter lång tid som de positiva verkningarna av åtgärderna märks. Men vi kan redan se tecken på att det vi gjort hittills ger resultat, till exempel så har andelen näringsämnen som belastar Vombsjön blivit något mindre. Samverkan mellan inblandade i det här arbetet är mycket god, alla är måna om att förbättra vattenkvalitén, berättar Anders Lindén.

Vilka är Vombsjöns framtida utmaningar?

- Det finns många och stora utmaningar. Vi måste till exempel fortsätta intensifiera arbetet uppströms för att minska påverkan av näringsämnen och andra föroreningar. Kommunen följer vattenmyndigheternas åtgärdsprogram, men en utmaning är den brist på personalresurser som en mindre kommun som Sjöbo har.

Viktigt arbete

Vad betyder Vombsjön för Sjöbo kommun och hur viktigt är ert arbete?

- Mycket! Mer än 90 procent av allt vatten inom kommunen avrinner till Vombsjön. Så allt arbete vi gör för att förbättra vattenkvalitén i vattnen uppströms, till exempel att minska utsläpp av föroreningar och näringsämnen, påverkar Vombsjön.

Är du nöjd eller vill du att ni åstadkommer ännu mer?

- Jag är stolt över det vi åstadkommit hittills, men vill mycket mer. Arbetet behöver intensifieras och ännu mer åtgärder behövs, men vi är på god väg, avslutar Anders Lindén.

Inslag om arbetet med Vombsjön, SVT Nyheter Skåne 24 maj 2021 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 26 maj 2021