Budgeten för 2022 är beslutad

Kommunfullmäktige sammanträde Sjöbo kommun digital sändning, alla på en skärm

Digitalt sammanträde för kommunfullmäktige, som bland annat röstade om budgeten för 2022.

Kommunfullmäktige röstade igår igenom budgeten för 2022. Det fattades även beslut om bland annat ändrade taxor för bygglov, delägarskap i IT-kommuner i Skåne och att taxorna för vård och omsorg i stort ska vara oförändrade.

Borgerlig budget

Budgetförslaget från Moderaterna, Centern, Liberalerna och Sjöbopartiet fick – efter att den föreslagna skattesänkningen tagits bort - stöd av Sverigedemokraterna, och röstades därmed igenom.

Det kommer ta några dagar att formulera ett beslut i budgetärendet eftersom det ursprungliga förslaget ändrades. I korthet så blir det oförändrad skattesats, vilket innebär att det blir pengar över, jämfört med det ursprungliga budgetförslaget.

De här förslagen om hur de extra pengarna ska användas, röstades igenom:

 • Öka tryggheten hos äldre genom gratis trygghetslarm
  1Mkr år 2022 och 1Mkr år 2023
 • Höja måluppfyllelsen/betygen i årskurs 8-9, tvåårigt projekt
  1,5Mkr år 2022 och 1,5 Mkr år 2023
 • Livskvalitetshöjande åtgärder för de äldre, exempelvis en utökad aktivitetssamordnartjänst, att ta de äldre på promenader, fika eller andra aktiviteter. Man vill minska och förebygga psykisk ohälsa, ett tvåårigt projekt.
  0,6Mkr år 2022 och 0,6 Mkr år 2023
 • Upprustning av räddningsvärnen, engångsstöd
  0,3 Mkr år 2022

Du hittar allt underlag till den nya budgeten i föredragningslistan, börjar på sidan 447.
Föredragningslista kommunfullmäktige 16 juni 2021

Ny taxa för bygglov

Bygglovstaxorna ändras, så att de ska bli tydligare och enklare. Det innebär bland annat att storleken på byggnaden man söker bygglov för, inte spelar någon roll. Nu tar man istället hänsyn till hur svårt ett ärende är att hantera - är åtgärden planenlig, innebär den en liten avvikelse, eller ligger den utanför planlagt område. Principen för de nya avgifterna innebär att det är den genomsnittliga tiden för olika ärendetyper som bedömts, och som sedan multiplicerats med handläggningskostnaden per timme.

Du hittar allt underlag till de nya taxorna i föredragningslistan, börjar på sidan 251.

Nytt IT-samarbete

Sjöbo kommun kommer i höst få en ny IT-miljö. Kommunen köper in sig i IT-kommuner i Skåne AB/unikom.se och blir delägare tillsammans med Hörby, Höör, Osby och Östra Göinge. Det innebär bland satsningar på gemensam teknikutveckling och personal. Sjöbo kommun kommer få teknisk servicepersonal på plats. Genom samarbetet vill kommunerna möta kommuninvånarnas behov av digitala tjänster.

Du hittar allt underlag till unikom.se i föredragningslistan, börjar på sidan 13.

Oförändrad taxa för kulturen

Avgifterna och taxorna för allmänkultur, bibliotek och kulturskola blir oförändrade 2022.

Du hittar allt underlag samt avgifter och taxor i föredragningslistan, börjar på sidan 88.

Avgifter inom omsorgen

Avgifterna inom omsorgen blir oförändrade, frånsett en justering av lunchpriset för kunder inom daglig verksamhet. Nytt lunchpris för kunder i daglig verksamhet blir 49 kronor, vilket är billigare än tidigare.

Du hittar allt underlag samt avgifter och taxor i föredragningslistan, börjar på sidan 95.

Kommunfullmäktiges sammanträde direktsändes, och det finns sparat – du kan ta del av hela sändningen.

Sändning kommunfullmäktiges sammanträde 16 juni 2021 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Föredragningslista kommunfullmäktige 16 juni 2021

Skriv ut
Senast uppdaterad: 18 juni 2021