• Startsida
  • / Nyhetsarkiv
  • / Växa tryggt - extra stöd för förstagångsföräldrar i Sjöbo kommun

Växa tryggt - extra stöd för förstagångsföräldrar i Sjöbo kommun

Bild

Forskningsprojektet Växa tryggt är en del av regeringens och SKR:s överenskommelse om en ökad tillgänglighet inom barnhälsovården, och syftar till att bidra till en mer jämlik start i livet med utgångspunkt i barnkonventionen. Sjöbo kommun är en av 18 kommuner med det utökade hembesöksprogrammet riktat till förstföderskor. I teamen samverkar barnhälsovården, mödrahälsovården, tandvården och förebyggande socialtjänst.

Deltagande föräldrar är positiva till projektet

I Sjöbo deltar föräldrar till 30-talet barn. Responsen har varit god och medverkande har utryckt en större trygghet i sin nya roll som förälder.
- Det är lärorikt som nyblivna föräldrar att kunna ställa frågor och få bra information. Att vi dessutom får träffa olika professioner, så som barnmorska, föräldrarstödjare och tandhygienist, är jättebra och roligt. Vi är glada att projektet har pågått även under pandemin, att vi har fått vara delaktiga och känt oss viktiga, berättar paret Emil och Melissa Jönsson.

- Min upplevelse är mycket positivt. Bra med extra trygghet när man är förstagångsförälder. Är nyinflyttad till Sjöbo och kände inga andra mammor här innan, men har tack vare projektet (föräldrastödjaren) har jag kommit i kontakt med andra som är hemma med sina bebisar. Så trots avsaknaden av mammagrupper (pga pandemin) har vi kunnat träffas för barnvagnspromenader, berättar Sofia Persson.

Hembesök ger goda resultat

Studier från både Finland och USA visar på positiva effekter av hembesök bland förstagångsföräldrar på både kort- och lång sikt.

Varje barns deltagande i programmet sträcker sig över 15 månader och hela projektet kommer att fortgå i två år. Det utökade hembesöksprogrammet kommer att utvärderas och följas av en tvärprofessionell forskargrupp från Malmö Universitet. Syftet med forskningsprojektet är att belysa upplevelser och erfarenheter bland de familjer som deltar i det utökade hembesöksprogrammet för att få kunskap om hur det värderas av familjerna och hur det kan bidra till kunskapsutveckling hos förstagångsföräldrar.
- Det är väldigt mycket man oroar sig för och inte har svar på när man är nybliven förälder, särskilt med första barnet. Men med extra stöd och trygghet så har vi blivit mer trygga i våra roller som mamma och pappa. Enligt oss har Växa tryggt haft allt vi önskat oss. Vi hoppas därför att detta projekt blir en permanent möjlighet för alla föräldrar som vill ha extra stöd, avslutar Emil och Melissa.

Om Växa tryggt

  • Ett utökat hembesöksprogram där barnhälsovård, mödrahälsovård, förebyggande socialtjänst och tandvård samverkar.
  • Barnhälsovårdssjuksköterskan från BVC är med på alla hembesök, föräldrastödjare som representerar förebyggande socialtjänst är med på fyra och barnmorskan samt tandsköterska/hygienist är med på vars ett.
  • Idéen om utökade hembesök kommer från Rinkeby i Stockholm där de sedan 2013 haft goda resultat från sitt utökade hembesöksprogram
Skriv ut
Senast uppdaterad: 29 juni 2021