Är du trygg i din kommun?

Gamla Torg i Sjöbo tätort

Vilka problem finns där du bor? Känner du dig trygg när du är ute på kvällarna? Det och annat, vill polisen i polisregion Syd veta i årets lokala trygghetsmätning. I Sjöbo kommun kommer 600 personer få svara på enkäten.

Årlig trygghetsmätning

I dagarna kommer 73 800 slumpmässigt utvalda personer mellan 16 och 85 år, boende i polisregion Syd, att få brev av polisen och sin kommun. Det är dags för den årliga trygghetsmätningen där invånarna har chans att berätta om sina upplevelser, och påverka polisens och kommunens kommande arbete.

Dina svar är viktiga

– Det är viktigt för oss att många svarar på undersökningen. Resultatet av den lokala trygghetsmätningen är ett av de viktigaste underlagen vi har för att planera, framförallt det brottsförebyggande arbetet och samverkan mellan polis, kommun och andra parter. Om du är en av de slumpmässigt utvalda medborgare som fått en enkät hemskickad, hoppas vi att du tar dig tid att svara, säger Mats Trulsson, ansvarig för trygghetsmätningarna i polisregion Syd.

Dina svar ger kunskap

För att polis och kommun ska få bättre kunskap om medborgarnas uppfattning om sin boendemiljö ställs frågor också om den.

– Vi vill till exempel veta hur medborgarna ser på eventuella problem i sitt bostadsområde, om de har varit utsatta för brott eller inte under det senaste året, om de känner oro för att utsättas för brott, och även om de känner sig trygga i sitt bostadsområde på kvällarna, säger Mats Trulsson.

I slutet av enkäten ställs också några frågor om polisens verksamhet i närområdet.

Cirka 600 personer i Sjöbo kommer att få enkäten hemskickad.

Undersökningen skickas ut den 16 augusti och avslutas efter cirka två månader. Resultatet presenteras under hösten.

Frågor och mer information

Kontakta Mats Trulsson, ansvarig för trygghetsmätningarna i polisregion Syd, på telefon 010-56 20 200.

Mer information på polisens hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Skriv ut
Senast uppdaterad: 16 augusti 2021