Grattis Vollsjö skola som fyller 50!

Barn som leker framför Vollsjö skola som då var nybyggd. Bilden tagen i början av 70-talet, svartvit bild. Ur kommunarkivet.

Bilden tagen i början av 70-talet, framför den då nya Vollsjö skola. Hämtad ur kommunarkivet.

Stort grattis till Vollsjö skola som fyller 50 år! Det är nu i augusti, 50 år sedan den nya låg- och mellanstadieskolan i Vollsjö togs i bruk till höstterminen 1971.

Minnen från Vollsjö skola

Du var kanske med när Vollsjö skola öppnades 1971? Eller så gick du i någon av de skolor som lades ner i samband med att Vollsjö skola byggdes? Du fick kanske till och med gå i både någon av de gamla skolorna och den nya? Oavsett vilket, så var det många som berördes när Vollsjö fick en ny skola.

Låg- och mellanstadie

Vollsjö skola är den näst yngsta av de kommunala skolorna i nuvarande Sjöbo kommun. Det är bara Storkskolan som är nyare. Vollsjö skola är också den första som byggs som låg- och mellanstadieskola i det här området.

Vollsjö Södra och Vollsjö Norra

Vollsjö hade fram till slutet av 1960-talet två skolor, Vollsjö Södra och Vollsjö Norra. Vollsjö Norra skola är i dag Vollsjö Friskola. Vollsjö Södra skola låg sydost om stationssamhället, och var av allt att döma alltid betydligt mindre än den norra skolan. Det fanns fler skolor i Vollsjö kommun, men det bara de två som hörde till själva Vollsjö.

Vollsjö Södra skola lades ner 1969 medan Vollsjö Norra var i drift fram till dess att den nya skolan tog över 1971. Det fanns en tanke om att lägga ner samtliga skolor i Vollsjö kommun och bara ha en enda skola inne i Vollsjö, men i slutändan behöll man Brandstad skola och Nils Månssons skola i Fränninge. Förutom Vollsjö Norra och Vollsjö Södra skola lades även skolan i Vallarum ner i samband med skolbygget. Det skedde 1970, efter att nedläggningen hade skjutits upp ett år.

Färre invånare

Överlag är det under 1960-talet som de flesta av skolorna i de mindre byarna och utanför tätorterna läggs ner i det som i dag är Sjöbo kommun. Det fanns troligen flera orsaker till det. Dels minskade elevunderlaget på landsbygden i takt med att befolkningen minskade där under 1950- och 1960-talet. De flesta av de dåvarande kommunerna i sydöstra Skåne tappade konstant invånare under den perioden. Dels blev det mer ekonomiskt försvarbart att köra eleverna med skolskjuts till nya, större skolor i tätorterna än att driva många små skolor utspridda på landet. Varje skola behövde minst en lärare oavsett antal elever, och skolbyggnaderna krävde underhåll.

Källor

Sjöbo kommunarkiv
Nationalencyklopedin, grundskola Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 23 augusti 2021