Intern tävling ska prisa handling för god resursanvändning

Bild

På torsdagen, den 30 september, startar tävlingen som handlar om att minska mängden avfall och istället bidra till en mer hållbar framtid och ett cirkulärt kretslopp. De bästa projektet vinner 10 000 kronor till den egna verksamheten.

Kretsloppspriset är en hedersutmärkelse och ekonomisk uppmuntran till fortsatt arbete för hållbar utveckling i Sjöbo kommun. Priset bör samtidigt sprida kunskap om hållbar resursanvändning där avfall förebyggs, material och produkter stannar i kretsloppet och det avfall som ändå uppstår ses som en resurs.

Gemensamma kretsloppsplanen – från avfall till resurs

Planen är antagen av kommunfullmäktige och gäller mellan åren 2021-2030 och har tre uppställda mål:

  1. Inflödet av material och produkter till kretsloppet har minskat år 2030
  2. Resursanvändningen i kretsloppet har effektiviserats år 2030
  3. Spillet från kretsloppet har minskat år 2030

Till respektive mål har man kopplat 24 mätbara indikatorer som hjälper oss att veta när målen är uppnådda. Alla kommunens verksamheter och bolag måste vara delaktiga i arbetet med den gemensamma kretsloppsplanen.

24 indikationer

För mer information om målen och de 24 indikatorerna, gå in på www.kretsloppsplanen.se Länk till annan webbplats..

Skriv ut
Senast uppdaterad: 30 september 2021