Inställt kommunfullmäktigesammanträde den 24 november

Bild

Sammanträdet ställs in då det endast är ett mindre antal ärenden som föreligger till behandling, och dessa är inte brådskande att behandla.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 19 november 2021