• Startsida
 • / Nyhetsarkiv
 • / Sjöbo kommun deltar i internationella satsningen - ”En vecka fri från våld”

Sjöbo kommun deltar i internationella satsningen - ”En vecka fri från våld”

Bild

Tillsammans med andra lokala aktörer och Polisen arbetar Sjöbo kommun med Huskurage. Huskurage är en våldspreventiv metod för att förebygga, förhindra och stoppa mäns våld mot kvinnor och våld mot närstående.

Huskurage

Huskurage är en våldspreventiv metod och ett sätt för hyresvärdar och fastighetsbolag att förebygga och förhindra våld i hemmet och våld i nära relation. Det handlar om att ge grannar verktyg att agera om de känner oro för att någon kan råka illa ut.

I huskurage-konceptet ingår en policy som tydliggör hur boende i ett område kan agera med enkla åtgärder för att förebygga och stoppa våld i hemmet. Policyn kommer hyresvärdarna att sätta upp inne i sina fastigheter.

Att reagera och agera kan räcka för att stoppa pågående våld och rädda liv!

Hos kommunens socialtjänst kan du göra en anmälan eller rådgöra kring din oro om du misstänker att en granne utsätts för våld eller att ett barn riskerar att fara illa.

Om du är orolig för att någon granne råkar illa ut kan du:

 • Ringa polisen !
  Kontakta alltid polisen i första hand vid situationer som upplevs akuta eller hotfulla.
 • Ta hjälp av andra !
  Vid behov - hämta hjälp av andra! Fler grannar kan bidra till att skapa mer trygghet.
 • Knacka på hos grannen !
  Om det inte innebär fara för dig själv! Vill du inte stå kvar själv - hämta hjälp och ring polisen. Att knacka på kan räcka för att stoppa pågående våld. Du kan rädda liv!

Oro för barn?

Vid oro för att barn utsätts för våld - kontakta socialtjänsten och gör en orosanmälan. Ring Kontaktcenter på telefonnummer 0416-270 00 och be att få prata med en handläggare på socialtjänsten.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 22 november 2021