Sjöbo vinner utmärkelsen Bästa Tillväxt 2021 i Skåne

Bild

Det går bra för näringslivet i Sjöbo. Utvecklingen de senaste åren har varit stark, så starkt att kommunen tar täten bland Skånes 33 kommuner, i Synas tillväxtranking.
– Jag gläds tillsammans med alla våra duktiga företagare som finns i vår kommun. Jag upplever att det finns ett stort engagemang för näringslivsfrågor, men också att det finns en stor optimism och framtidstro, säger en stolt tillväxtchef, Kamilla Danielsson.

Bästa Tillväxt delas ut av kreditupplysningsföretaget Syna sedan 2007. Priset premierar en bred och stabil tillväxt i det lokala näringslivet. Utmärkelsen går därför till den kommun i varje län som har störst andel företag som nyanställer, ökar sin omsättning och går med vinst baserat på företagens senast inlämnade årsredovisningar.
– Den här utmärkelsen bygger på verkliga fakta till skillnad från andra undersökningar som ofta utgår från personliga åsikter. Att Sjöbo toppar i Skåne är extra roligt eftersom kommunen tidigare år hamnat på mer undanskymda platser, säger Harald Stjerna, partner på Syna.

”Betydande framtidstro och tillväxtpotential”

Harald Stjerna berättar vidare att Bästa Tillväxt understryker att man med idogt arbete och målmedvetenhet kan skapa förändring.
- Vi menar också att en kommun blir stabilare om det finns en bred tillväxt snarare än om enstaka företag växer mycket. Bästa Tillväxt är en viktig mätning eftersom den visar på just detta. Trots att många företag haft det kämpigt i spåren av coronapandemin pekar Bästa Tillväxt på att det finns många livskraftiga företag och kommuner, men också att det finns en betydande framtidstro och tillväxtpotential inom stora delar av näringslivet.

Resultat av ett långsiktigt arbete

Sjöbo kommuns placering är ett resultat av många års hårt arbete, menar Kamilla Danielsson.
– Att utmärkelsen kommer efter en extra tuff period, som coronapandemin inneburit, är ytterligare ett styrkebesked. För vissa branscher har det varit en besvärlig tid, medan andra klarat sig bättre och till och med ökat både omsättningsmässigt och genom nyanställningar.

En förklaring, menar Kamilla Danielsson, till att Sjöbo klarat sig bra är att näringslivet i kommunen är diversifierat.
– Vi är inte beroende av eller ett par stora arbetsgivare utan här finns en bra blandning av både större och mindre företag, men också att olika branscher är representerade. Om en sektor går sämre går en annan bättre. En annan förklaring är den kreativitet som många företagare besitter. Man är bra på att ställa om, hitta nya lösningar som gör att man kommer starkare ut ur en svacka. Ytterligare en positiv faktor är att flera företag valt att etablera sig i Sjöbo, främst för att vi ligger bra till geografiskt men också för att vi kan erbjuda bra boendemiljöer och närhet till naturen.

Inför framtiden är Kamilla Danielsson full av tillförsikt.
- Flera företag i kommunen har aviserat att man vill växa och intresset för att etablera sig i kommunen är fortsatt stort, avslutar Kamilla.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 15 december 2021