Förbättrat resultat i trygghetsundersökning

Bild

2021 års trygghetsundersökning visar en förbättring, totaltsett, av problem som upplevs av invånare i Sjöbo kommun. Bland annat har buskörning i Sjöbo minskat, tack vare ett framgångsrikt samarbete kring en rad olika åtgärder.

Polisen har genomfört trygghetsmätningar i olika delar av landet sedan mitten av 1990- talet. Syftet är att ta reda på allmänhetens brottsutsatthet, erfarenhet av ordningsstörningar, mer konkreta trygghetsuppfattning och bedömning av polisens lokala insatser. Denna mätning görs i samarbete med kommunerna och resultaten ska ligga till grund för polisens och kommunernas arbete med både akuta problem och långsiktiga brottsförebyggande åtgärder.

Delar av trygghetsundersökningen:

• Fortkörning

Fortkörning med bilar och mopeder har historiskt sett varit ett problem i Sjöbo. Totaltsett i kommunen har problemet minskat, men samtidigt är det fler än tidigare i byarna som upplever problem med att bilar kör för fort.

• Buskörning

Omfattande åtgärder har tagits från polis, socialtjänsten, nattvandrare samt andra aktörer såsom affärsinnehavare och andra näringsidkare för att bland annat komma åt buskörning. Parkeringsförbud har införts på flera platser, likaså parkeringsvakter. Alkoholförtäringsförbud har också införts. Insatserna som Polisen säger har mottagits mycket positivt av många kommuninvånare.

• Nedskräpning

Problemen med nedskräpning har ökat och sticker ut i undersökningen.

• Trygghet

Tryggheten ute sen kväll har även försämrats något i tätorten men samtidigt förbättrade i byarna. Oron för att utsättas för inbrott i bostaden har minskat totalt sett i kommunen. Förbättringen märks mest ute i byarna.

Läs mer

Ta del av resultatet i trygghetsundersökningen 2021.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 17 december 2021