Din förening välkomnas att nattvandra

Bild

Vi vill gärna att din förening är med och nattvandra i Sjöbo. Ni skulle därmed göra en insats och tjäna samtidigt pengar till föreningen. Projektet är ett samarbete mellan Sjöbo kommun, nattvandring.nu och Sparbankens stiftelse Skåne.

Uppstart våren 2021

Som förening tecknar man ett avtal med nattvandring.nu och får utbildning, västar och blir försäkrade. Varje vandring är tre timmar och den görs i grupp om minst tre personer, en av er behöver vara minst 18 år. Arbetet kommer att starta upp under vårterminen 2022. Redan nu kan ni anmäla ert intresse till Hanna Smith, Fältsekreterare. Hanna.smith@sjobo.se, 0416 –270 91.

Nattvandring.nu

Stiftelsen nattvandring.nu är en politiskt och religiöst obunden verksamhet som arbetar för ett ökat vuxenengagemang för barn och ungdomar, samt för att utveckla, stödja och främja nattvandringen i hela landet samt i nordisk samverkan.

Nattvandring.nu´s vision är att, tillsammans med ideella krafter och samhället i stort, skapa trygghet i samhället, genom vuxenengagemang, särskilt för barn och ungdomar i det offentliga rummet.

Det är viktigt att det finns en jämställd människosyn som ligger till grund för verksamheten, oavsett hudfärg, religion, sexuell läggning, etnisk och kulturell bakgrund.

I Sjöbo finns en aktiv nattvandrarförening. I samarbete med den lokala föreningen är tanken att ni som förening utbildas och nattvandrare i Sjöbo tätort med omnejd.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 20 december 2021