Översiktsplan 2040 tillgänglig för granskning

Illustration, grafisk bild  i gråskala med vy siluett Sjöbo kommun

Nu finns det reviderade förslaget till översiktsplan 2040 tillgängligt för en sista granskning. Du kan kommentera förslaget fram till och med den 15 februari 2022.

Viktiga frågor att påverka

  • Var ska det byggas i Sjöbo kommun, och hur?
  • Vilka rekreationsområden ska utvecklas?
  • Var vill kommunen ha nya cykelvägar?
  • Hur hanterar kommunen värdefulla naturområden och ekosystem?
  • Hur hanterar kommunen frågor som rör vatten, avlopp, energiförsörjning, elektronisk infrastruktur, med mera?

Det är stora och viktiga frågor för oss alla som bor och verkar i kommunen, och många av Sjöbos invånare har redan nyttjat möjligheten att påverka genom att skicka in synpunkter på översiktsplan 2040. Nu finns det reviderade förslaget tillgängligt för en sista granskning.

Kontakt

Vill du kommentera planförslaget, så skicka dina synpunkter till
Stadsbyggnadsförvaltningen Sjöbo kommun
275 80 Sjöbo
eller e-post till stadsbyggnad, senast den 15 februari.
Kommunens svar på alla inkomna synpunkter under samrådet, finns i samrådsredogörelsen.

Översiktsplan 2040 omfattar hela kommunens geografiska område, med undantag för Sjöbo tätort och Blentarp. Där gäller fördjupade översiktsplaner parallellt.

Översiktsplan 2040, granskningshandlinglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Skriv ut
Senast uppdaterad: 25 januari 2022