Känner du dig trygg i Sjöbo kommun?

Hjälp oss att identifiera otrygga och trygga platser i Sjöbo kommun

Varje år genomför polisen en trygghetsmätning där de bland annat frågar om hur trygga våra invånare känner sig i vår kommun. Underlaget används för att planera framförallt det brottsförebyggande arbetet och samverkan mellan kommun, polis och andra parter.

En av de frågor som stack ut i årets resultat var att man upplevde sig otrygg ute och att man också valde att inte gå ut ensam på grund av detta. För att få en bättre bild av vad det är som gör att man känner sig otrygg och vilka platser det handlar om ställer vi nu frågor om just detta. Resultatet av enkäten ska användas som underlag för drift och utveckling av våra offentliga utemiljöer och även som underlag till den fördjupade översiktsplanen för Sjöbo kommun.

Vi behöver din hjälp att identifiera platser, både där du känner dig trygg och platser där du känner dig otrygg i vår utemiljö i Sjöbo kommun. Med dina svar som underlag får vi en bra bild över vad det är vi behöver förbättra och utveckla i vår utemiljö. Du kan svara på enkäten tom 2022-04-10.

Till enkäten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Dina svar är helt anonyma.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 1 april 2022