Trafiksäkerhetshöjande åtgärder på Fabriksgatan

Korsningen Terrassgatan/Fabriksgatan stängs av from vecka 16.

Arbetet påbörjas under vecka 16 och beräknas vara klart till sommaren. Genomfart på Fabriksgatan stängs vid korsningen Fabriksgatan/Terrassgatan och infart till Östra Bangatan leds om via Västra Bangatan. Boende på Fabriksgatan når sina infarter som vanligt.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 13 april 2022