Försvarsmakten övar i Sjöbo kommun

Bild

Under 2022 genomför Försvarsmakten två större övningar med över 1 500 soldater och ett 100-tal tyngre fordon. Militärövningarna kommer delvis att hållas i Sjöbo kommun.

Övningar i Skåne under våren 2022

  • 19-28 april genomförs en större övning i och omkring Revingeheds övningsfält. Soldater från Skaraborgsregemente och Gotlands regemente deltar under övningen. Tunga transporter från andra delar av Sverige sker vid övningens start och slut.
  • 8-15 maj hålls arméns slutövning för värnpliktskullen; cirka 3000 soldater och ett 100-tal tyngre fordon övar i Skåne . Övningen är planerad att ske på Försvarsmaktens egna övnings- och skjutfält, men enstaka förband kommer att gruppera på civilmark. Övningen pågår under två veckor. Tunga transporter sker vid övningens start och slut, samt mellan fält under övningen.
Skriv ut
Senast uppdaterad: 22 april 2022