Berätta hur du vill att Sjöbo ska utvecklas

Bild

Vi behöver din hjälp! Sjöbo kommun arbetar med att ta fram en fördjupad översiktsplan för Sjöbo tätort. Planen är en samlad strategi för hur byggd miljö, mark- och vattenområden ska användas och utvecklas idag och i framtiden. Nu kan du som bor i Sjöbo kommun bidra med dina tankar om den framtida utvecklingen i en enkät – där svaren kommer ligga till grund för medborgardialogen som startar senare i vår.

Enkäten hittar du i pappersform på biblioteket i Sjöbo och digitalt här på vår hemsida.länk till annan webbplats

Skriv ut
Senast uppdaterad: 25 april 2022