Med anledning av kriget i Ukraina

Bild

Här finns information om hur du kan engagera dig för och hjälpa dem som flyr kriget i Ukraina, vad du kan tänka på i en krissituation samt hur Sjöbo kommun hanterar mottagandet av människor som flytt.

Information for persons arriving to Sweden from Ukraine: registration and help in Sjöbo kommun, links, facts and how to apply for protec­tion under the tempo­rary protec­tion directive.

Sjöbo kommun och säkerhetsläget

Sjöbo kommun följer noga utvecklingen i Ukraina och säkerhetsläget i vår omvärld. Vi samverkar med andra myndigheter och kommuner för att kunna hantera och möta framtida behov. Här samlar vi information som kan vara bra att känna till angående hur kriget påverkar samhället i stort samt Sjöbo kommun, och hur du som vill engagera dig kan bidra.

Nyhetsnotiser från Sjöbo kommun

Vi uppdaterar löpande vad som händer i Sjöbo kommun med anledning av kriget i Ukraina.
Nyhetsuppdateringar angående Sjöbo kommun och kriget i Ukraina

Registration and help in Sjöbo kommun

Drop in for registration and information

Thursdays 13 - 15.30
Address: Vinkelgården, Domaregatan 2, Sjöbo

Registration and information

Please call 0416-270 63 (+46 416 270 63)

Information in Ukrainian

Для біженців з України | Informationsverige.selänk till annan webbplats
Ви з України? - the Swedish Public Employment Servicelänk till annan webbplats

Residence permit

If you have fled the war in Ukraine, you may be entitled to a residence permit with temporary protection in Sweden under the EU’s Temporary Protection Directive.
Apply for protec­tion under the Tempo­rary Protec­tion Directivelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Information in English from Swedish public authorities about the security situation and information for those arriving in Sweden from Ukraine.
Information from Swedish authoritieslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Information addressing the concerns of private individuals regarding the current security situation. There is also advice for public authorities and businesses as well as information about measures taken by MSB.
Swedish Civil Contingencies Agency (MSB)länk till annan webbplats

Psychological help

When you have fled war, and need to talk to someone that can listen and offer professional support. Psychologists are ready to talk to you. You don't have to state your name. The call is free of charge.
Refugee linelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Source criticism

Information about source criticism.
Source criticism - Krisinformation.selänk till annan webbplats

Informationsverige.se has the same information in several languages, among them Persian, Arabic and Somali.
It's important to evaluate the sources of information, Informationsverige.selänk till annan webbplats

Emergency warning

More information about the emergency warning from Swedish Authorities,
Emergency warning - Krisinformation.selänk till annan webbplats

På krisinformation.se finns information från svenska myndigheter, länsstyrelser och kommuner. Där finns samlad information och länkar om allt från aktuell status i krisen, samt hur du kan hantera eventuell oro, både hos dig själv och barn och unga.
Samlad krisinformation från svenska myndigheterlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

EU:s medlemsstater har beslutat att aktivera massflyktsdirektivet. Det innebär att personer som kommer från Ukraina kan få omedelbart skydd i Sverige och ett tidsbegränsat uppehållstillstånd. Sjöbo kommun jobbar med frågan och förbereder för ett eventuellt mottagande av människor som flytt kriget i Ukraina. Migrationsverket har huvudansvaret för asylärenden och Sjöbo kommun kan hjälpa till om Migrationsverket eller annan myndighet begär det.

På Migrationsverkets webbsida kan du läsa vad som gäller för personer som söker sig till Sverige med anledning av kriget.
Information från Migrationsverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sjöbo kommun behöver dig som kan öppna ditt hem och ta emot barn som flyr kriget i Ukraina.
Information om familjehem

Kommunerna tar över ansvaret för att ordna boende åt skyddsbehövande från Ukraina. Målet är att skapa en jämnare fördelning av boendeplatser över landet. Lagen börjar gälla den 1 juli 2022.
Information om boende för skyddsbehövande, Migrationsverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Om du som privatperson vill erbjuda boende till människor som flytt kriget i Ukraina, ska du vända dig till en lokal hjälporganisation. Varken Migrationsverket eller kommunen, kan hyra eller förmedla privata bostäder.

Om du är ägare av större, omöblerad kommersiell fastighet med möjlighet till självhushåll - kontakta Migrationsverket som söker den typen av boende.
Information om att hyra ut fastighet som asylboendelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Skänka pengar, mat eller starta en insamling? Alla insatser och initiativ välkomnas - vi listar sätt som du kan bidra på.
Så här kan du hjälpa behövande

Utbildning för dig som vill hjälpa

Gratis webbkurs arrangerad av Röda Korset - för dig som vill lära mer om hur du bemöter någon som varit med om traumatiska händelser, som till exempel att ha flytt en krigssituation.
Webbutbildning för dig som vill våga möta, Röda Korsetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

En karta över alla skyddsrum i Sjöbo kommun finns hos myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Ansvaret för skyddsrummet ligger på fastighetsägaren till den byggnad där rummet finns. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, ansvarar för besiktningen av dem.

Sjöbo kommuns säkerhetsskyddschef Åsa Mikkelsen svarar på några vanliga frågor gällande skyddsrum.

FRÅGA Vad gör man när det inte finns något skyddsrum på orten där man bor (och inte heller några tunnelbanor eller broar), eller om man inte får plats i de skyddsrum som finns?

SVAR Skyddsrummen är placerade i de orter där dåvarande Statens Räddningsverk ansåg att det fanns störst risk för väpnat angrepp. Tyvärr har det inte byggts skyddsrum i någon större omfattning under de senaste 20 åren.
De skyddsrum som finns, är beräknade att rymma större delen av vår befolkning. Varje person får 0,75 m2. Tyvärr finns det sällan skyddsrum i mindre orter.

FRÅGA Finns det planer på att bygga fler skyddsrum i Sjöbo kommun, och då speciellt i byarna?

SVAR Nej, inte för närvarande. Skyddsrumsfrågan har varit nedprioriterad under de senaste 20 åren. Det är Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap som fattar beslut om nya skyddsrum. Det är en politisk fråga som avgörs av riksdagen.

FRÅGA Finns det något skyddsrum dit man kan ta med husdjur (eller planeras det för något sådant)?

SVAR Nej. Husdjur är inte tillåtna i något skyddsrum.
Karta över skyddsrumlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Generella frågor och svar om skyddsrumlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Det är vanligt att bli orolig vid allvarliga händelser och av rapporteringen om det spända säkerhetsläget. Du är inte ensam och det finns stöd att få.
Stöd vid oro på krisinformation.selänk till annan webbplats
Oro och stress över läget i världen – så hanterar du det, Röda Korsetlänk till annan webbplats

 

Om ett barn eller en elev känner oro över något, har medarbetare inom förskola och skola både utbildning och erfarenhet av att hantera detta. Vuxna i skolan finns på plats som stöd, lyssnar in och för vid behov en dialog med barnet eller eleven utifrån ålder och mognad.

Det kan vara svårt att prata med barn och unga om det som händer just nu. Bris har tillsammans med Försvarsmakten tagit fram råd för hur du som vårdnadshavare eller pedagog kan prata med barn om deras oro.
Röda korset - Så pratar du med barn om Ukrainakonfliktenlänk till annan webbplats
Förskoleforum - Så pratar du med barn om kriget i Ukrainalänk till annan webbplats

Övriga stödkontakter
Sjöbo kommuns stöd till ungalänk till annan webbplats

Du har säkert sett på nyheterna eller pratat med din familj eller kompisar om det som händer just nu. Det sprids även information på sociala medier. Vid en allvarlig händelse är det vanligt att vilseledande information delas. Det är viktigt att fundera på var informationen kommer ifrån och inte sprida rykten vidare. Här kan du läsa mer om källkritik och hur sociala medier fungerar i kriser:
Om källkritik på krisinformation.selänk till annan webbplats
Om sociala medier i krisen, på krisinformation.selänk till annan webbplats

Varje kommun ska enligt lag ha en krisledningsnämnd som tillsätts av fullmäktige. I Sjöbo kommun är det kommunstyrelsen som är krisledningsnämnd. Nämnden sammankallas vid svåra kriser, så kallade extraordinära händelser.
Om Sjöbo kommuns krisberedskaplänk till annan webbplats

Kommunens verksamhet ska i största möjliga mån fungera effektivt även under en kris, men våra resurser måste prioritera de mest utsatta och därför behöver de flesta kunna klara sig själva en tid.

Du kan påverka din egen och dina näras säkerhet genom att se över din hemberedskap så att ni klarar minst en vecka utan stöd från samhället, men hamstra inte. Det finns det ingen anledning till och det kan göra det svårare för andra.

Alla som bor i Sverige kan bidra till vår gemensamma beredskap och säkerhet. Sprid inte falska rykten, se över din hemberedskap eller engagera dig på olika sätt.
Information om beredskap på msb.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Var ska kommande flyktingar bo? Kan skolan ta emot fler barn? Hur kan jag engagera mig? Det och mycket annat diskuteras i den här sändningen där Magnus Weberg/kommunalråd, Camilla Persson/socialchef, Anna Karlqvist/kontaktcenter och Kamilla Danielsson/tillväxtchef, deltar.
Diskussion om kommunens beredskap angående Ukraina-krigetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

På Utrikesdepartementets hemsida (UD) finns råd och information till svenska resenärer.
Information från Utrikesdepartementetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vid en större olycka eller en kris kan kommunen bli utan ström och/eller internet. För att vi ändå ska kunna kommunicera internt, har vi säkerställt att det finns sätt att få ut information. Alla kommuner har en skyldighet att informera alla som bor, verkar eller vistas i kommunen vid en allvarlig händelse, så därför kommer viktig samhällsinformation att sättas upp på till exempel bibilioteken.


Information om Sveriges beredskap för kris och krig

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har ansvar för att stödja samhällets beredskap för olyckor, kriser och civilt försvar.
Krisberedskap och civilförsvar på msb.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Har du frågor eller funderingar om kriget i Ukraina? Barnkonventionen säger att du som är barn eller ung har rätt att få information om det som händer. På krisinformation.se/lilla-krisinfo kan du hitta information om kriget i Ukraina och vart du kan vända dig om du känner dig orolig.
Skriv ut
Senast uppdaterad: 16 september 2022