Med anledning av kriget i Ukraina

Bild

Här finns information om hur du kan engagera dig för och hjälpa dem som flyr kriget i Ukraina, vad du kan tänka på i en krissituation samt hur Sjöbo kommun hanterar mottagandet av människor som flytt.

Information for persons arriving to Sweden from Ukraine: registration and help in Sjöbo kommun, links, facts and how to apply for protec­tion under the tempo­rary protec­tion directive.

Sjöbo kommun och säkerhetsläget

Sjöbo kommun följer noga utvecklingen i Ukraina och säkerhetsläget i vår omvärld. Vi samverkar med andra myndigheter och kommuner för att kunna hantera och möta framtida behov. Här samlar vi information som kan vara bra att känna till angående hur kriget påverkar samhället i stort samt Sjöbo kommun, och hur du som vill engagera dig kan bidra.

Nyhetsnotiser från Sjöbo kommun

Vi uppdaterar när det händer något som rör verksamheten i Sjöbo kommun med anledning av kriget i Ukraina.
Nyhetsuppdateringar angående Sjöbo kommun och kriget i Ukraina

Registration and help in Sjöbo kommun

Drop in for registration and information

Thursdays 13 - 15.30
Address: Vinkelgården, Domaregatan 2, Sjöbo

Contact registration and information in Sjöbo

E-mail regarding registration and information in Sjöbo

Information in Ukrainian

Для біженців з України | Informationsverige.se Länk till annan webbplats.
Ви з України? - the Swedish Public Employment Service Länk till annan webbplats.

Residence permit

If you have fled the war in Ukraine, you may be entitled to a residence permit with temporary protection in Sweden under the EU’s Temporary Protection Directive.
Apply for protec­tion under the Tempo­rary Protec­tion Directive Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Information in English from Swedish public authorities about the security situation and information for those arriving in Sweden from Ukraine.
Information from Swedish authorities Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Information addressing the concerns of private individuals regarding the current security situation. There is also advice for public authorities and businesses as well as information about measures taken by MSB.
Swedish Civil Contingencies Agency (MSB) Länk till annan webbplats.

Psychological help

When you have fled war, and need to talk to someone that can listen and offer professional support. Psychologists are ready to talk to you. You don't have to state your name. The call is free of charge.
Refugee line Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Source criticism

Information about source criticism.
Source criticism - Krisinformation.se Länk till annan webbplats.

Informationsverige.se has the same information in several languages, among them Persian, Arabic and Somali.
It's important to evaluate the sources of information, Informationsverige.se Länk till annan webbplats.

Emergency warning

More information about the emergency warning from Swedish Authorities,
Emergency warning - Krisinformation.se Länk till annan webbplats.

Trafficking

Please pay attention to the risks of human trafficking.
Information in Ukranian, Russian & English regarding trafficking Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

På krisinformation.se finns information från svenska myndigheter, länsstyrelser och kommuner. Där finns samlad information och länkar om allt från aktuell status i krisen, samt hur du kan hantera eventuell oro, både hos dig själv och barn och unga.
Samlad krisinformation från svenska myndigheter Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

EU:s medlemsstater har beslutat att aktivera massflyktsdirektivet. Det innebär att personer som kommer från Ukraina kan få omedelbart skydd i Sverige och ett tidsbegränsat uppehållstillstånd. Tillståndet ger dig möjlighet att få hjälp med boende, rätt att arbeta, rätt att söka grundläggande vård, rätt till skolgång för barn och visst ekonomiskt bistånd i Sverige.

På Migrationsverkets webbsida kan du läsa mer om vad som gäller för personer som söker sig till Sverige med anledning av kriget.

Migrationsverket, mer information Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kommunerna ansvarar för mottagandet av asylsökande ensamkommande barn och ungdomar. Det är Migrationsverket som anvisar kommunerna att ta hand om ensamkommande barn.

Sjöbo kommun behöver dig som kan öppna ditt hem och ta emot barn som flyr kriget i Ukraina.
Information om familjehem

Migrationsverket ansvarar för boende för dem som flytt från Ukraina och kommer till Sverige. Efter registrering och uppehållstillstånd blir de anvisade till en kommun. Sjöbo kommun hade under 2022 ett avtal med Migrationsverket om att ta emot och ordna bostad åt 40 stycken ukrainare.

Migrationsverket hyr inte från privatpersoner och Sjöbo kommun behöver i nuläget inga fler bostäder.


Information om boende för skyddsbehövande, Migrationsverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Skänka pengar, mat eller starta en insamling? Alla insatser och initiativ välkomnas - vi listar sätt som du kan bidra på.
Så här kan du hjälpa behövande

Utbildning för dig som vill hjälpa

Gratis webbkurs arrangerad av Röda Korset - för dig som vill lära mer om hur du bemöter någon som varit med om traumatiska händelser, som till exempel att ha flytt en krigssituation.
Webbutbildning för dig som vill våga möta, Röda Korset Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

En karta över alla skyddsrum i Sjöbo kommun finns hos myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Ansvaret för skyddsrummet ligger på fastighetsägaren till den byggnad där rummet finns. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, ansvarar för besiktningen av dem.

Sjöbo kommuns säkerhetsskyddschef Åsa Mikkelsen svarar på några vanliga frågor gällande skyddsrum.

FRÅGA Vad gör man när det inte finns något skyddsrum på orten där man bor (och inte heller några tunnelbanor eller broar), eller om man inte får plats i de skyddsrum som finns?

SVAR Skyddsrummen är placerade i de orter där dåvarande Statens Räddningsverk ansåg att det fanns störst risk för väpnat angrepp. Tyvärr har det inte byggts skyddsrum i någon större omfattning under de senaste 20 åren.
De skyddsrum som finns, är beräknade att rymma större delen av vår befolkning. Varje person får 0,75 m2. Tyvärr finns det sällan skyddsrum i mindre orter.

FRÅGA Finns det planer på att bygga fler skyddsrum i Sjöbo kommun, och då speciellt i byarna?

SVAR Nej, inte för närvarande. Skyddsrumsfrågan har varit nedprioriterad under de senaste 20 åren. Det är Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap som fattar beslut om nya skyddsrum. Det är en politisk fråga som avgörs av riksdagen.

FRÅGA Finns det något skyddsrum dit man kan ta med husdjur (eller planeras det för något sådant)?

SVAR Nej. Husdjur är inte tillåtna i något skyddsrum.
Karta över skyddsrum Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Generella frågor och svar om skyddsrum Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Det är vanligt att bli orolig vid allvarliga händelser och av rapporteringen om det spända säkerhetsläget. Du är inte ensam och det finns stöd att få.

Vårdguiden - telefon 1177, öppen dygnet runt.
1177 på nätet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ring 112 för akut hjälp.

Oro och stress över läget i världen – så hanterar du det, Röda Korset Länk till annan webbplats.


Med anledning av kriget i Ukraina är det många barn och unga som känner oro och rädsla. Nyheterna domineras av våldsamma och dramatiska bilder. Det kan vara svårt att prata med barn och unga om det som händer just nu. Som vuxen är det viktigt att veta att många barn och unga främst tar del av nyheter på sociala medier och via kompisar.

För barn, frågor och svar om kriget i Ukraina Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Röda korset - Så pratar du med barn om Ukrainakonflikten Länk till annan webbplats.
Förskoleforum - Så pratar du med barn om kriget i Ukraina Länk till annan webbplats.

Övriga stödkontakter
Sjöbo kommuns stöd till unga Länk till annan webbplats.

Du har säkert sett på nyheterna eller pratat med din familj eller kompisar om det som händer just nu. Det sprids även information på sociala medier. Vid en allvarlig händelse är det vanligt att vilseledande information delas. Det är viktigt att fundera på var informationen kommer ifrån och inte sprida rykten vidare. Här kan du läsa mer om källkritik och hur sociala medier fungerar i kriser:
Om källkritik på krisinformation.se Länk till annan webbplats.
Om sociala medier i krisen, på krisinformation.se Länk till annan webbplats.

Varje kommun ska enligt lag ha en krisledningsnämnd som tillsätts av fullmäktige. I Sjöbo kommun är det kommunstyrelsen som är krisledningsnämnd. Nämnden sammankallas vid svåra kriser, så kallade extraordinära händelser.
Om Sjöbo kommuns krisberedskap Länk till annan webbplats.

Kommunens verksamhet ska i största möjliga mån fungera effektivt även under en kris, men våra resurser måste prioritera de mest utsatta och därför behöver de flesta kunna klara sig själva en tid.

Du kan påverka din egen och dina näras säkerhet genom att se över din hemberedskap så att ni klarar minst en vecka utan stöd från samhället, men hamstra inte. Det finns det ingen anledning till och det kan göra det svårare för andra.

Alla som bor i Sverige kan bidra till vår gemensamma beredskap och säkerhet. Sprid inte falska rykten, se över din hemberedskap eller engagera dig på olika sätt.
Information om beredskap på msb.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Var ska kommande flyktingar bo? Kan skolan ta emot fler barn? Hur kan jag engagera mig? Det och mycket annat diskuteras i den här sändningen där Magnus Weberg/kommunalråd, Camilla Persson/socialchef, Anna Karlqvist/kontaktcenter och Kamilla Danielsson/tillväxtchef, deltar.
Diskussion om kommunens beredskap angående Ukraina-kriget Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

På Utrikesdepartementets hemsida (UD) finns råd och information till svenska resenärer.
Information från Utrikesdepartementet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vid en större olycka eller en kris kan kommunen bli utan ström och/eller internet. För att vi ändå ska kunna kommunicera internt, har vi säkerställt att det finns sätt att få ut information. Alla kommuner har en skyldighet att informera alla som bor, verkar eller vistas i kommunen vid en allvarlig händelse, så därför kommer viktig samhällsinformation att sättas upp på till exempel bibilioteken.


Information om Sveriges beredskap för kris och krig

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har ansvar för att stödja samhällets beredskap för olyckor, kriser och civilt försvar.
Krisberedskap och civilförsvar på msb.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 

Har du frågor eller funderingar om kriget i Ukraina? Barnkonventionen säger att du som är barn eller ung har rätt att få information om det som händer. På krisinformation.se/lilla-krisinfo kan du hitta information om kriget i Ukraina och vart du kan vända dig om du känner dig orolig.
Skriv ut
Senast uppdaterad: 13 oktober 2023